12. Hållbarhet och Arktis

Presidenten: Så går vi vidare till dagordningspunkt 12: HÅLLBARHET OCH ARKTIS.

Vänligen observera att dagordningspunkten avslutas med votering.

Presidenten: Vi ska inleda temat HÅLLBARHET med fyra presentationer samlat innan vi öppnar för debatt.

Presidenten: Vi börjar med ”Hållbarhetsredogörelse 2016-2017”.

 

Dokumentation:

Beslut:

  • Rådet beslutade att Hållbarhetsredogörelsen tas för kännedom.

Tack så mycket, herr president! Nordiska ministerrådets strategi för hållbar utveckling ”Ett gott liv i ett hållbart Norden” trädde i kraft den 2 januari 2013. Det här är andra gången Nordiska...

Nordisk ministerråd presenterer herved et ministerforslag om et nordisk program for implementeringen av Agenda 2030. I løpet av de nese tre årene vil vi arbeide målrettet med programmet for å...

Related case: Ministerrådsförslag om ett nytt program för genomförandet av Agenda 2030

Herr president! De nya hållbarhetsmålen betyder i substans inget nytt för innehållet i Nordiska rådets verksamhet. Många av de 17 målen och de 167 delmålen har behandlats i Nordiska rådets arbete...

Related case: Præsidieforslag om Nordisk Råds arbejde med Agenda 2030

Herr president! Detta handlar om att förstärka konsumenternas roll i kampen mot klimatförändringarna. Vi har en lång tradition i Norden av att samarbeta och gemensamt hantera gemensamma utmaningar...

Related case: Medlemsförslag om att förstärka konsumenternas roll i kampen mot klimatförändringarna

Mange tak. 2030-målene er i høj grad et resultat af, hvad de nordiske lande har talt for i FN over de seneste årtier, og af de nordiske landes udviklings- og udenrigspolitik. Norden har derfor et...

Related case: Medlemsförslag om att förstärka konsumenternas roll i kampen mot klimatförändringarna

Arvoisa puheenjohtaja! Hyvät kollegat! Keskiryhmä on tehnyt aloitteen pohjoismaisesta kuluttajan roolista ilmastonmuutoksen torjunnassa. Mielestämme on tärkeää, että kehitettäisiin keinoja, joiden...

Related case: Medlemsförslag om att förstärka konsumenternas roll i kampen mot klimatförändringarna

Tak for det. Dette forslag er vigtigere, end man umiddelbart tror, for vi har jo en række store opgaver at løse i forbindelse med klimaforandringerne, og mange af dem er systemiske. De handler om...

Related case: Medlemsförslag om att förstärka konsumenternas roll i kampen mot klimatförändringarna

Arbeidsgruppa som ble oppnevnt for å se på hvordan Nordisk råd kan medvirke til å realisere ambisjonene i FNs 2030-mål i vår organisasjon og i våre land, har levert sin rapport. Jeg er glad for at...

Related case: Medlemsförslag om att förstärka konsumenternas roll i kampen mot klimatförändringarna

Tak, præsident. I Grønland er vi ramt af klimaforandringer på flere måder. Klimaforandringerne har også betydet, at der er mere fokus på os, de arktiske folk, og den måde, vi skaffer vores mad på...

Related case: Medlemsförslag om att förstärka konsumenternas roll i kampen mot klimatförändringarna

Jeg har bedt om at få ordet under Arktisdebatten. Er det rigtigt forstået? Tak.