14. Nordiska rådets interna ärenden och årsberättelser

Dokumentation:

  • Betänkande över revisionsrapport till Nordiska rådet om Nordiska Rådets redovisning för 2016, C 4/2017/kk
  • Betänkande över revisionsrapport till Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet om Nordiska Ministerrådets verksamhet for 2016, C 3/2017/kk
  • Betänkande över revisionsrapport till Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet om Nordiska Kulturfondens verksamhet för 2016, C 5/2017/kk
  • Färdigbehandling och upprätthållande av rekommendationer, framställningar och interna beslut, Dokument 16/2017

Herr president! Jag ska föredra detta från kontrollkommittén. Det är lite speciellt, då det är Jan Lindholm som har varit ordförande för kontrollkommittén. Han har nu slutat, så jag ska i stället...

Puheenjohtaja! Tarkastuskomitean työ on hyvin monipuolista ja varsin mielenkiintoistakin. Nyt on päätetty fokusoinneista ensi vuodelle, ja tässäkin kokouksessa on myös kiinnitetty...