15. Val 2018

Presidenten: Det ska företas val till följande poster:

  • Nordiska rådets president och vice president 2018
  • Val av ordförande och vice ordförande till Nordiska rådets utskott och kontrollkommitté.
  • Val av medlemmar till Nordiska rådets presidium, utskott och kommittéer.
  • Val av medlemmar till Nordiska investeringsbankens kontrollkommitté för perioden 1 juni 2018–31 maj 2020

 

Dokumentation:

Tack, president! Jag presenterar förslaget. För det första vill jag säga att arbetet i valkommittén har gått i väldigt god anda. Det är viktigt att rådet känner till att utöver den parlamentariska...

Ordförande! För att spara tid så konstaterar vi att vi har delat ut förslaget och jag går bara igenom valet av ordföranden och vice ordföranden i utskotten.

Till utvalget för ett hållbart...

Tack, fru president! Valkommittén har tagit del av landsdelegationernas förslag och har ingenting att invända.