Indhold

10.04.19 | Nyhed

Minskad byråkrati underlättar Norgeflytt

Många nordbor som sökt sig till Norge för att jobba eller studera har upplevt kraven för folkbokföring som ett gränshinder. Efter påtryckningar från Gränshinderrådet lättar nu norska skattemyndigheten på kraven.

07.02.19 | Nyhed

Nordboerne skal blive endnu mere mobile

Fri bevægelighed er en af hjørnestenene i det nordiske samarbejde, og nu skal det blive endnu nemmere at flytte til et andet nordisk land for at arbejde, drive virksomhed, studere eller bare bo. Det er en af målsætningerne i den handlingsplan for mobilitet i Norden, som de nordiske sama...

Miniatyr
19.05.15
Ett gränshinder för mycket. Tomis historia
Miniatyr
19.05.15
Ett gränshinder för mycket. Mikkels historia
25.04.19 | Information

Om grænsehindringer i Norden

Det skal være muligt at flytte, pendle, studere og drive erhvervsmæssig virksomhed på tværs af grænserne i Norden, uden at man risikerer at havne i en gråzone eller hindres af uklare love og regler. Et åbent Norden gavner alle parter. Arbejdet med at fjerne grænsehindringerne i Norden h...