Indhold

02.07.20 | Nyhed

COVID-19 skaber frustration og forvirring blandt borgere i grænseregioner

De nordiske landes forskellige restriktioner i kampen mod COVID-19 har skabt stor forvirring og frustration blandt mange borgere i grænseområderne. Det viser en kortlægning, som Grænsehindringsrådet har lavet.

15.06.20 | Nyhed

Grænsehindringsrådet i brev til statsministrene: Udarbejd en nordisk krisestrategi!

Udarbejd en nordisk strategi for kommende kriser, og informer nabolandene i god tid, inden den frie bevægelighed over grænserne begrænses. Sådan lyder opfordringen fra Grænsehindringsrådet i et brev til de nordiske regeringschefer. Rådet har også sendt et brev til finansministrene med e...

Øresundsbroen - Bridge connecting Denmark and Sweden
01.07.20 | Deklaration

Udtalelse om behovet for initiativer for at mindske de sociale og kulturelle konsekvenser af grænselukningerne for borgerne i Norden

Udtalelse fra Udvalget for Kundskab og Kultur i Norden om behovet for initiativer for at mindske de sociale og kulturelle konsekvenser af grænselukningerne for borgerne i Norden.

29.01.20 | Information

Om Nordisk Ministerråds grænsehindringsarbejde

Grænsehindringsarbejdet er et vigtigt nordisk samarbejdsområde og en del af arbejdet med at leve op til statsministrenes vision om Norden som verdens mest integrerede region. Arbejdet styres af Grænsehindringsrådet, som indledte sin virksomhed i januar 2014. På baggrund af Grænsehindrin...