Indhold

07.02.19 | Nyhed

Nordboerne skal blive endnu mere mobile

Fri bevægelighed er en af hjørnestenene i det nordiske samarbejde, og nu skal det blive endnu nemmere at flytte til et andet nordisk land for at arbejde, drive virksomhed, studere eller bare bo. Det er en af målsætningerne i den handlingsplan for mobilitet i Norden, som de nordiske sama...

01.11.18 | Nyhed

Jessica Polfjärd leder Nordisk Råd i 2019

Nordisk Råds præsident i 2019, Jessica Polfjärd, ser tilbage på den 70. session og begejstres over substansen og relevansen i debatten. Hendes arbejde med at lede rådet begynder i januar, når Sverige overtager formandskabet fra Norge.

15.02.19 | Information

Om informationstjenesten Info Norden

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste for personer, som flytter, arbejder og studerer i Norden. Info Norden er til stede i alle de otte nordiske lande.