Indhold

01.11.18 | Nyhed

Jessica Polfjärd leder Nordisk Råd i 2019

Nordisk Råds præsident i 2019, Jessica Polfjärd, ser tilbage på den 70. session og begejstres over substansen og relevansen i debatten. Hendes arbejde med at lede rådet begynder i januar, når Sverige overtager formandskabet fra Norge.

31.10.18 | Nyhed

Stærkere mandat til Grænsehindringsrådet gav resultat

10.09.18 | Information

Om grænsehindringer i Norden

Det skal være muligt at flytte, pendle, studere og drive erhvervsmæssig virksomhed på tværs af grænserne i Norden, uden at man risikerer at havne i en gråzone eller hindres af uklare love og regler. Et åbent Norden gavner alle parter. Arbejdet med at fjerne grænsehindringerne i Norden h...