Bolig i Grønland

Foto: Solnedgång, Suloraq, Nuuk, Grönland
Photographer
Mats Bjerde
Overvejer du at flytte til Grønland? Det grønlandske boligmarked er presset, idet der er stor mangel på boliger. Her kan du læse om, hvordan du finder en bolig.

Boligmarkedet i Grønland svært at komme ind på, da der er stor mangel på boliger i særligt de større byer. Derfor er det almindeligt, at mange stillinger har tilknyttet personalebolig. 

Personalebolig

Som tilflytter og nyansat i Grønland kan du være heldig at få tildelt en personalebolig via din arbejdsgiver. Personaleboligen er vigtig for at tiltrække arbejdskraft, da ventetiden på en offentlig lejebolig i Nuuk er mellem 10-12  år for en privat boligsøgende.

Mange private virksomheder har egne tjenesteboliger til de ansatte. Er din arbejdsgiver kommunen eller Selvstyret, vil du få tilbudt en lejebolig i et af de boligselskaber, der administrerer de offentlige lejeboliger i Grønland. Du skal dog være opmærksom på, at du mister boligen, når du opsiger din stilling.

Har du ikke personalebolig?

Er du ikke ansat med personalebolig, må du ud på det private boligmarked. Du må google ejendomsmæglere i den pågældende by. De står for en del af den private udlejning. Du kan også kigge i den pågældende bys ugeavis eller byens/bygdens centrale opslagstavler. Tal med dine kolleger og få dine venner til at søge for dig på Facebook, som er et meget udbredt kommunikationsmiddel i Grønland. Hvis du skal flytte til Nuuk, findes der blandt andet den offentlige gruppe på Facebook: Bolig søges/udlejes Nuuk/Nuussuaq/Qinngorput.

Vakantboligen

Bliver du ansat i Selvstyret eller i en kommune vil du på grund af ventetiden på lejeboliger i de større byer ofte starte din tid i Grønland i en vakantbolig. Det betyder, at du bliver indkvarteret midlertidigt, indtil du får tildelt en permanent bolig. Vakantboligen er møbleret.

I en vakantbolig betaler du ikke husleje. Du bliver i stedet beskattet.  

Den permanente lejebolig

Boligselskabet INI A/S administrerer størsteparten af den offentlige boligmasse. Dog administrerer Boligselskabet Iserit Kommuneqarfik Sermersooqs boliger (de kommunale boliger i Nuuk, Paamiut, Ittoqqortoormiit og Tasiilaq.) Endelig administrerer en privat aktør, Agerskov Consulting, en række boliger i Nuuk i Boligselskabet Illuut. Det vil være din arbejdsgiver, der tager den indledende kontakt til boligselskabet.

Husstandens størrelse bestemmer boligens størrelse, så en husstand på 4 personer vil typisk få tilbudt en 4-værelses lejlighed. I de større byer, og især i Nuuk, er der lange ventelister, så man må tage imod den bolig, man får tilbudt. Man kan dog blive skrevet op til en ønskeflytning.

Ejer- og andelsboliger i Grønland

Der bliver flere og flere ejerboliger i Grønland, da Landstinget har stimuleret det private boligmarked ved at tilbyde gode lånevilkår og etablering af en lejer-til-ejerordning for folk, som bor i den offentlige boligmasse.

Alle, både fysiske og juridiske personer, kan købe fast ejendom i Grønland. Du skal dog være opmærksom på, at andelshavere har bopælspligt.

Arealtildeling

I Grønland ejer man ikke den grund, boligen er opført på.

Borgere, privatpersoner, andelsforeninger eller virksomheder kan få brugsret til jorden, når de for eksempel vil bygge et hus. Man skal søge om arealtildeling for at få brugsret over den ønskede grund.

Der skal søges om arealtildeling, hvis man ønsker at: 

  • bygge hus eller andre bygninger
  • købe et hus – efter handlen skal du søge om arealtildering
  • udvide et eksisterende hus
  • ændre brugen af en bygning, eksempelvis fra butik til beboelse
  • anlægge rør til vand og kloak
  • opsætte en parabolantenne på jorden
  • etablere en parkeringsplads
  • bygge hytte i åbent land
  • lægge for eksempel båd eller container op 

Arealtildeling søges hos kommunen:

Du søger på NunaGis, et digitalt kort over hele Grønland. På NunaGIS finder du en vejledning i, hvordan du søger om arealtildeling.

Eller du kan kontakte dit lokale borgerservicecenter eller bygdekontor for vejledning.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.