Arbejds- og opholdstilladelse i Grønland

Arbejds- og opholdstilladelse i Grønland
Hvilke betingelser skal du opfylde for at arbejde i Grønland? Visse erhverv kræver en særlig tilladelse, også selv om du er borger i et nordisk land.

Nordiske borgere kan frit bosætte sig og arbejde i Grønland. Dog kræver visse erhverv en særlig tilladelse, også selvom du er borger i et nordisk land.
Statsborgere fra lande uden for Norden skal have arbejds- og opholdstilladelse for at bo og arbejde i Grønland. Grønland er del af det danske rigsfællesskab med en høj grad af selvstyre. Men da udlændingeområdet i Grønland er ikke hjemtaget, er det Danmark, som administrerer, hvem der kan komme ind i og arbejde i Grønland.

Find nærmere oplysninger om arbejds- og opholdstilladelse i Grønland på:

Yderligere vejledning

Politiet i Grønland kan vejlede om udlændingeloven og oplyse om visumregler.

Den danske Udlændingestyrelse kan vejlede om opholds- og arbejdstilladelser for tredjelandsborgere samt familie- og ægtefællesammenføring og tidsubegrænset ophold.

Grønlands kommuner kan vejlede om kommunale tilladelser.

Kontaktoplysninger til de grønlandske kommuner:

Statsborgere i nordiske lande

Hvis du er statsborger i et nordisk land, kan du frit rejse til Grønland for at bo og arbejde. Der kræves dog en kommunal tilladelse, hvis du vil arbejde inden for bestemte erhverv (se næste afsnit).

Kommunal tilladelse til at arbejde inden for visse erhverv

Hvis en virksomhed ønsker at ansætte en udlænding inden for en af følgende faggrupper, skal virksomheden have en kommunal tilladelse på baggrund af Landstingslov nr. 27 af 30. okt. 1992 om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland. Dette gælder også danske statsborgere, der ikke er født eller opvokset i Grønland, og øvrige nordiske statsborgere:

 • Håndværksfag
 • Som socialpædagog
 • Som socialrådgiver
 • Stillinger som kræver videregående søfartsuddannelser
 • Som ufaglært
Sådan gives den kommunale tilladelse

Virksomheden, som ønsker at ansætte en person, skal først forsøge at rekruttere grønlandsk arbejdskraft. Derefter skal virksomheden rette henvendelse til kommunen, som skal forsøge at finde arbejdskraften et andet sted i Grønland.

Lykkes det ikke, skal virksomheden have en skriftlig tilladelse til at hente en udefra kommende arbejdstager fra kommunen. En tilladelse kan kun gælde én ansættelse på én specifik arbejdsplads.

Hvis kommunen ikke reagerer på virksomhedens ansøgning om en kommunal tilladelse indenfor 14 dage, har virksomheden automatisk ret til at hente udefra kommende arbejdskraft.

Kontaktoplysninger til de grønlandske kommuner:

Statsborgere fra den øvrige verden

Ikke-nordiske EU-borgere og statsborgere fra resten af verden har ikke fri adgang til Grønland. De er såkaldt "tredjelandsborgere".

Arbejds- og opholdstilladelse

Hvis du er statsborger i et tredjeland skal du, udover en eventuel kommunal tilladelse, også have en arbejds- og opholdstilladelse fra Danmark, og eventuelt også visum til Grønland. Du skal selv søge om arbejds- og opholdstilladelse hos Udlændingestyrelsen i Danmark. Det er gratis at søge om arbejds- og opholdstilladelse.

Arbejdsgiveren må gerne hjælpe dig med ansøgningen. Det er kun dig der får besked om beslutningen.

Ansøgningsproceduren tager cirka tre måneder, og hvis svaret er positivt, kan du ansættes. Du må ikke begynde at arbejde før du har fået arbejds- og opholdstilladelsen.

En arbejds- og opholdstilladelse er enten et brev eller et stamkort (et plastikkort som ligner et kreditkort). Du skal altid have tilladelsen på dig. En arbejdstilladelse gælder altid til et specifikt job i en bestemt virksomhed og højst ét år. Hvis du vil skifte stilling eller arbejdsplads, skal du søge om en ny tilladelse før du må begynde i det nye arbejde.

Ophold på under tre måneder

Hvis du er tredjelandsborger, kan du arbejde i Grønland i en kort periode på højst tre måneder, hvis du er omfattet af ”montørreglen”. Den gælder hvis du:

 • arbejder som specialist på et råstofprojekt der har et licensnummer
 • skal montere eller reparere et teknisk anlæg, en maskine eller et it-system
 • er kunstner, videnskabsmand eller foredragsholder
 • er ansat som skuespiller, fotograf eller filminstruktør på en filmproduktion
 • er repræsentant eller sælger på forretningsrejse
 • er ansat hos en udlænding, som opholder sig i Grønland på besøg

Hvis du er omfattet af "montørreglen", skal du altså hverken have kommunal tilladelse eller arbejds- og opholdstilladelse for at arbejde i Grønland.

Ægtefælle- og familiesammenføring og tidsubegrænset ophold

Hvis du er ægtefælle til en dansk eller nordisk statsborger, og du selv er statsborger i et tredjeland, skal du for at bo eller arbejde i Grønland søge om ægtefælle- eller familiesammenføring eller arbejds- og opholdstilladelse i Grønland og eventuelt også have kommunal tilladelse. Det gælder uanset hvor længe du har boet i Danmark, medmindre du har særlig tilknytning til Grønland, dvs. har haft fast bopæl i Grønland i 7 år inden for de seneste 10 år, eller er gift med, eller kan dokumentere mindst 1 års samliv med hjemmehørende grønlænder.

Hvis du har fået ægtefælle- eller familiesammenføring i Grønland, kan du frit arbejde i Grønland.

Hvis du har fået tidsubegrænset ophold (permanent opholdstilladelse) i Grønland, kan du frit arbejde i Grønland.

Du kan søge om ægtefælle- og familiesammenføring hos

Forlængelser

Hvis du ønsker, at din arbejds- og opholdstilladelse skal forlænges, skal du søge hos Udlændingestyrelsen. Din ansøgning skal være indgivet til Udlændingestyrelsen i Danmark, inden din oprindelige arbejdstilladelse udløber, for at du kan fortsætte i jobbet, mens du venter på svar.

Hvis borgere eller virksomheder vil klage

Både borgere og virksomheder har ret til at klage over de svar, de får, og den kommunale medarbejder er forpligtet til at vejlede dem om, hvordan de skal gøre.

Hvis du vil klage over en beslutning taget i kommunen om en kommunal tilladelse, skal du kontakte Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel i Grønlands Selvstyre.

Hvis du vil klage over svaret fra Udlændingestyrelsen, skal du kontakte Justitsministeriet i Danmark.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.