Guide: Flytta från Grönland

Flytte fra Danmark til udlandet
Här kan du läsa om de viktigaste sakerna du ska tänka på när du planerar att flytta från Grönland till ett annat nordiskt land.

Om du är dansk eller nordisk medborgare har du rätt att flytta till samtliga nordiska länder utan att behöva ansöka om visum eller arbets- och uppehållstillstånd. Du kan bara vara folkbokförd i ett nordiskt land i taget. Följ reglerna för folkbokföring i det land du flyttar till.

Du ska folkbokföra dig i ditt nya hemland om

  • du flyttar till Danmark, Norge, Färöarna eller Island för mer än 6 månader
  • du flyttar till Sverige för mer än 12 månader.

Är du bosatt i två länder samtidigt ska du folkbokföra dig i det land du bor mest i.

Flytta till Danmark

Om du flyttar till Danmark ska du anmäla flytt till den nya kommunen inom fem dagar efter ankomsten till Danmark. Det gör du med ditt NemID på borger.dk. Om du inte har NemID ska du kontakta medborgarservice (borgerservice) i kommunen du flyttar till.

Arbete

Observera att vissa grönländska utbildningar inte är godkända i övriga Norden. Du kan därför behöva utbilda dig på nytt eller gå en vidareutbildning för att få arbete. Ta reda på dina möjligheter i förväg.

Detsamma gäller om du har ett yrke som kräver auktorisation.

Barn

Kom ihåg att anmäla dina barn till förskola (daginstitution) och skola så fort du vet vart du ska flytta. Undersök också möjligheterna för offentliga bidrag till barnfamiljer.

Om du som ensamstående förälder får underhållsbidrag från en kommun i Grönland ska du ta med bidragsbeslutet till din nya kommunen.

Bostad

Om du själv betalar el, vatten och värme i din bostad ska du säga upp dessa avtal hos Nukissiorfiit så att du inte riskerar att behöva betala för dessa efter flytten. Det kan du göra med ditt NemID på Sullissivik.

Kom också ihåg att säga upp sophämtningen (dag- og natrenovation) om du har den tjänsten. Det kan du göra på Sullissivik med ditt NemID eller genom att kontakta medborgarservicekontoret.

Eftersändning av post

Tele-Post eftersänder post till din nya adress i sex månader efter flytten om du fyller i en flyttanmälan med din nya adress.

Socialförsäkring

Om du flyttar till ett annat nordiskt land för att arbeta omfattas du av socialförsäkringen i det nya landet från och med den dag du börjar arbeta. Kontakta ansvarig myndighet i det land du flyttar till för att bli socialförsäkrad.

Pension

Har du betalat in till en grönländsk pensionsförsäkring kan du välja att låta pengarna ligga kvar tills du ska gå i pension. Du kan också flytta pengarna till ett annan pensionsbolag utanför Grönland. Observera att det tas ut en avgift vid flytt av pensionssparande.

Körkort

Om du flyttar till Danmark är ditt grönländska körkort giltigt i 180 dagar efter flytten. Därefter måste du byta ut det mot ett danskt körkort. För att kunna byta ut det måste du avlägga ett godkänt körprov eller ta två körlektioner på en dansk körskola.

Om du flyttar till ett annat nordiskt land och har ett grönländskt körkort måste du ansöka om utbyte av körkort i ditt nya hemland. Det kan finnas olika regler för vad som krävs för att få byta ut ett grönländskt körkort. 

Om du flyttar till ett land utanför EU/EES behöver du ett internationellt körkort. Om du har ett grönländskt körkort kan du inte få ett internationellt körkort utfärdat. Däremot kan du få ett internationellt körkort om du har ett danskt körkort.

Språkkurser

Det finns ytterst få som talar grönländska utanför Grönland. Du bör därför fundera på om du behöver språkundervisning innan du flyttar eller vid ankomsten. Även om du är bra på danska kan det löna sig att ta lektioner i svenska eller norska om du flyttar till en annan plats i Norden än Danmark.

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.