Guide: flytte fra Grønland

Flytte fra Danmark til udlandet
Her kan du lese om de viktigste tingene du må tenke på når du planlegger å flytte fra Grønland til et annet nordisk land.

Er du dansk eller nordisk statsborger, har du rett til å flytte til alle nordiske land uten å søke visum eller arbeids- og opholdstillatelse. Du kan bare være folkeregistrert i ett nordisk land om gangen. Du må følge bestemmelsene for folkeregistrering i landet du flytter til.

Du må registreres i det nye landet når:

  • du flytter til Danmark, Norge, Færøyene eller Island for mer enn 6 måneder
  • du flytter til Sverige for mer enn 12 måneder

Har du bopel i to land samtidig, skal du la deg folkeregistrere i landet der du oppholder deg mest.

Flytting til Danmark

Ved flytting til Danmark må du melde flytting til den nye kommunen innen fem dager etter ankomsten til Danmark. Det gjør du med din NemID på Borger.dk. Har du ikke NemID, må du henvende deg hos borgerservice i kommunen du flytter til.

Arbeide

Vær oppmerksom på at enkelte grønlandske utdanninger ikke er godkjent i resten av Norden. Du kan derfor oppleve at du blir nødt til å utdanne deg på nytt eller ta etteruddanning for å få jobb. Du bør derfor undersøke mulighetene dine på forhånd.

Det samme gjelder hvis du har en yrke som krever en særskilt autorisering.

Barn

Husk å melde barna dine til daginstitusjoner og skoler så snart du vet hvor du skal flytte. Undersøk også hva som finnes av offentlige tilskudd til barnefamilier.

Får du som enslig forelder utbetalt barnebidrag fra en kommune på Grønland, må du ta med bidragsresolusjonen til din nye kommune.

Bolig

Hvis du selv betaler strøm, vann og varme i boligen din, må du huske å melde deg av hos Nukissiorfiit så du ikke risikerer å betale for forbruk etter at du har flyttet. Det kan du gjøre med NemID på Sullissivik.

Husk også å melde deg av dag- og nattrenovasjon hvis du er påmeldt ordningen. Det kan gjøres på Sullissivik med din NemID eller ved henvendelse til borgerservicekontoret.

Videresending av post

Tele-Post ettersender post til den nye adressen din i seks måneder etter at du flyttet, hvis du fyller ut et flytteskjema med den nye adressen din.

Trygd

Hvis du flytter til et annet nordisk land for å jobbe, blir du sosialforsikret i det nye landet fra og med den dagen du begynner å jobbe. Du må kontakte den ansvarlige myndigheten i landet du flytter til, for å bli sosialforsikret.

Pensjon

Hvis du har betalt inn til en grønlandsk pensjonsordning, kan du velge å la pengene stå til du pensjoneres. Du kan også få flyttet oppsparing til en annen pensjonstilbyder utenfor Grønland. Vær oppmerksom på at det kreves et gebyr ved flytting av pensjonssparingen din.

Førerkort

Hvis du flytter til Danmark, er det grønlandske førerkortet ditt gyldig i 180 dager etter flyttingen. Deretter må du få byttet det i et dansk førerkort. For å få byttet det må du avlegge en kontrollerende førerprøve eller ha gjennomført to kjøretimer med en dansk kjørelærer.

Hvis du flytter til et annet nordisk land og har grønlandsk førerkort, må du søke om å bytte førerkort i det nye bostedslandet. Det kan være ulike regler for hva som må til for å få byttet et grønlandsk førerkort.

Hvis du flytter til land utenfor EU/EØS, må du ha internasjonalt førerkort. Hvis du har grønlandsk førerkort, kan du ikke få utstedt internasjonalt førerkort. Du kan derimot få internasjonalt førerkort hvis du har dansk førerkort.

Språkkurs

Det er veldig få grønlandsktalende utenfor Grønland. Derfor bør du overveie om du trenger språkundervisning før du flytter eller ved ankomsten. Selv om du er god i dansk, kan det være fint å få undervisning i svensk eller norsk hvis du flytter til et annet sted i Norden enn Danmark.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.