Sprogkurser i Finland

Kielikurssit Suomessa
Her kan du læse om, hvor i Finland du kan studere finsk eller nordiske sprog.

Finskundervisning i Finland

Der arrangeres finskkurser for begyndere og viderekomne over hele landet på eksempelvis arbejder- og medborgerinstitutter, som findes i næsten alle finske kommuner. Undervisningssproget er eksempelvis finsk, svensk eller engelsk. Nogle kommuner tilbyder gratis sprogkurser for personer, der er flyttet til landet.

Du kan finde en oversigt over alle medborgerinstitutter i Finland på Medborgarinstitutens förbunds netsted.

Her følger en liste over arbejder- og medborgerinstitutterne i de 10 største byer:

Der arrangeres også finskundervisning på eksempelvis de åbne universiteter i Helsingfors, Uleåborg og Rovaniemi. Du kan læse mere på de åbne universiteters netsted.

Desuden arrangerer de forskellige folkehøjskoler sprogkurser over hele landet. Du kan finde yderligere information om folkehøjskolernes tilbud på folkehøjskolernes netsted.

Den finske uddannelsesstyrelse (Utbildningsstyrelsen) arrangerer hver sommer intensive kurser i finsk sprog og kultur på forskellige niveauer rundt om i Finland, blandt andet i form af sommerkurser. Desuden arrangerer uddannelsesstyrelsen kurser og praktikophold for udlændinge, som studerer finsk på udenlandske universiteter.

Undervisning i de nordiske sprog i Finland

Der arrangeres svenskkurser på arbejder- og medborgerinstitutter, åbne universiteter og folkehøjskoler. Undervisningssproget er oftest finsk.

Kurser i dansk, norsk og islandsk er knap så udbredte, men der arrangeres kurser på arbejder- og medborgerinstitutter i de større byer samt på de åbne universiteter, universiteternes sprogcentre, sommergymnasier og folkehøjskoler. Centralförbundet för folkligt nordiskt samarbete, Pohjola-Norden, arrangerer også fra tid til anden kurser i de nordiske sprog. Undervisningssproget på kurserne i dansk, norsk og islandsk er oftest svensk eller finsk.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.