Socialhjælp i Norge

Kvinde i supermarked
Fotograf
Yadid Levy / Norden.org
Her kan du læse om mulighederne for at søge om socialhjælp i Norge. Dette kaldes også økonomisk støtte eller økonomisk socialhjælp.

Hvornår kan jeg søge om hjælp til dækning af udgifter?

Hvis du bor i Norge, og du har behov for hjælp til at klare dig selv og ikke har andre muligheder for selv forsørgelse, kan du søge om økonomisk støtte/socialhjælp. Du kan søge om socialhjælp, selv om du ikke er norsk statsborger. Du skal opholde dig lovligt i Norge for at have ret til denne økonomiske støtte.

Socialhjælp er en midlertidig ydelse, som skal udgøre en hjælp i situationer, hvor du har brug for hjælp til at dække de månedlige udgifter. Socialhjælp kan gives i situationer, hvor ansøgeren ikke har tilstrækkelige midler, indtægter eller krav på andre indtægtsgivende sikringsrettigheder som for eksempel dagpenge ved ledighed eller såkaldte "arbeidsavklaringspenger" (AAP).

Det er Arbeids- og velferdsetaten (NAV), som har ansvaret for økonomisk støtte/socialhjælp i Norge.

Du kan også have ret til at få boligstøtte. Husbanken har ansvaret for dette område.

Hvilke krav skal jeg opfylde for at få socialhjælp?

Du skal opholde dig lovligt i Norge for at have ret til socialhjælp. Alle som opholder sig i Norge har ret til at søge om socialhjælp, og alle ansøgninger bliver behandlet individuelt. Du har ikke ret til norsk socialhjælp, hvis du opholder dig i udlandet.

Før du søger om socialhjælp, bør du tænke over, om du har andre muligheder for at forsørge dig selv. Hvis du søger, vil du blive bedt om at dokumentere din økonomiske situation. Den påkrævede dokumentation kan variere. Herunder finder du eksempler på dokumentation, som NAV kan bede om:

  • Gyldig legitimation.
  • Gyldig opholdstilladelse. Statsborgere fra andre nordiske lande har automatisk opholdstilladelse i Norge og behøver dermed ikke noget bevis på dette.
  • Selvangivelse.
  • Årsopgørelse fra skattemyndigheden.
  • Lønsedler.
  • Kontoudskrifter, som viser alle dine konti med saldo.
  • Kontoudskrifter (hvis de nødvendige oplysninger ikke kan dokumenteres på anden vis). Du kan overstrege tekst, som ikke er relevant for sagen.
  • Dokumentation for boligforhold (Lejekontrakt)
  • Fakturaer for husleje, boliglån, strøm, børnehave, skolefritidsordning (SFO) og fritidsaktiviteter for børn.
  • Faste eller høje udgifter til læge- og/eller tandlægebehandling.

Kommunen har ansvaret for de sociale ydelser, herunder økonomisk støtte. Det betyder, at det er NAV-kontoret i den kommune, du opholder dig i, som skal modtage og vurdere din ansøgning om økonomisk støtte.

Har jeg ret til socialhjælp umiddelbart efter, at jeg er flyttet til Norge?

Hvis du opholder dig lovligt i Norge, kan du søge om socialhjælp i den kommune, du opholder dig i. Din folkeregisteradresse er ikke afgørende, for det er den kommune, som du rent faktisk opholder dig i, der skal vurdere din sag. Om du får ret til socialhjælp vil afhænge af en konkret og individuel vurdering af dit behov.

Hvilke udgifter kan jeg få dækket?

Du kan få bevilget hjælp til at dække de mest nødvendige udgifter til livets ophold, herunder boligudgifter samt læge- og tandlægebehandling. De udgifter, som dækkes, skal være på et basalt niveau.

Der er ingen faste satser for socialhjælp. Staten har dog defineret nogle vejledende satser, som mange kommuner tager udgangspunkt i. Andre kommuner har valgt at udarbejde deres egne satser. Satserne er blot vejledende og erstatter ikke den individuelle vurdering og den udmåling, som kommunen er forpligtet til at foretage i hver enkelt sag. Hver ansøgning behandles individuelt, og hvor meget du kan få, afhænger af dit individuelle behov.  Det er NAV-kontoret i din opholdskommune, der træffer afgørelser om socialhjælp. Hvis du får bevilget socialhjælp, modtager du et afgørelsesbrev med information om beløb, udbetalingsdatoer og eventuelle vilkår, som er knyttet til støtten.

Hvordan søger jeg om socialhjælp?

Du skal søge hos NAV-kontoret i din opholdskommune. NAV-kontoret vil som regel invitere dig til en samtale, så I sammen kan se på dit behov for hjælp.

Du har ret til vejledning fra NAV-kontoret i forbindelse med din ansøgning, hvis du har behov for det. Uanset om du søger om støtte eller ikke, har du også ret til information, rådgivning og vejledning fra NAV-kontoret i din kommune. Tag derfor gerne kontakt til dit lokale NAV-kontor, eller brug chatten på nav.no.

I de fleste kommuner kan du søge digitalt, mens du i andre kommuner indtil videre må bede om et ansøgningsskema på dit NAV-kontor. Du kan læse mere om dette i linket herunder.

Sagsbehandlingstiden varierer fra kommune til kommune. Hvis der går mere end en måned, vil du modtage et brev om forlænget sagsbehandlingstid. Du kan blive bedt om at eftersende information, hvis NAV mangler oplysninger.

Kan jeg få socialhjælp ved ophold i udlandet?

Du kan ikke få norsk socialhjælp, hvis du opholder dig i udlandet. Du kan undersøge, om du har ret til socialhjælp i det land, du opholder dig i. 

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål?

Du kan kontakte NAV, hvis du har spørgsmål om socialhjælp i Norge. 

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.