Familiepension til efterlevende på Åland

familjepension Åland
Photographer
Bent Blomqvist
Her kan du læse om familiepension på Åland ved en nærtståendes død og om din ret til efterlevelsespension, når en nærtstående dør. Reglerne for efterlevelsespension på Åland er de samme som i Finland.

Når en nærtstående dør, kan du få økonomisk støtte i form af efterlevelsespension. Efterlevelsespensionen er en økonomisk sikring, som skal dække en del af den forsørgelse, som den afdøde bidrog med.

Eftersom reglerne er de samme som i Finland, kan du læse om dette på Info Nordens side om efterlevelsespension i Finland.

Hvem kan få efterlevelsespension?

Du kan læse om alt dette på FPA's sider, hvor du også finder information om efterlevelsespension, beløb og udbetalinger.

Familiepension på tværs af grænserne

Hvis afdøde har arbejdet i et andet EU-/EØS-land eller Schweiz eller et land, som Finland har en aftale om social sikring med, kan enken/enkemanden og børnene have ret til familiepension fra det pågældende land.
Hvis afdøde var socialt sikret i Finland, kan familiepensionen udbetales til efterlevende ægtefælle og børn, selv om de er bosat i udlandet.

Efterlevelsespension i de nordiske lande

Her kan du læse om efterlevelsespension i det andre nordiske lande og selvstyrende områder.

Yderligere information

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.