Pårørendes død på Åland

En anhörigs död på Åland
Photographer
Freyja Finnsdottir
Her kan du lese om hva du skal gjøre hvis en pårørende som bor permanent på Åland eller er statsborger i et annet nordisk land, dør på Åland. Du kan blant annet lese om melding om dødsfall, formidling av beskjed om dødsfall til et annet nordisk land, arv og arveavgift, booppgjør og begravelse.

Du kan lese mer om formidling av beskjed om dødsfall til et annet nordisk land, booppgjør, arv og arveavgift på siden Pårørendes død i Finland, ettersom Åland anvender samme lover som i Finland.

Melding om dødsfall på Åland

På Åland er det Statens ämbetsverk på Åland som registrerer dødsfall hvis personen har finsk personnummer (personbeteckning). Hvis en person som bor permanent på Åland og er statsborger i et annet nordisk land, dør på Åland, formidles beskjeden om dødsfall som regel ikke direkte til myndighetene i det andre nordiske landet. Kontakt embetsverket for disse grenseoverskridende spørsmålene.  Les på embetsverkets sider om melding om dødsfall, hvem som skriver ut dødsattest og gir gravleggingstillatelse (begravningstillstånd) samt hvem du som pårørende skal melde fra om dødsfallet til.

Begravelse

I Mariehamn finnes Ålands eneste begravelsesbyrå, Nocturne, som kan hjelpe deg med det meste i tilknytning til et dødsfall. De kan for eksempel ordne transport for svenske statsborgere som dør på Åland, men som skal tilbake til Sverige for begravelse. Hvis du har spørsmål, kan du kontakte Nocturne.

Familiepensjon til pårørende

I noen tilfeller kan du ha rett til en ytelse når en pårørende dør. Les mer om familiepensjon på siden Familiepensjon til etterlatte på Åland.

Mer informasjon

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.