Ret til sundhedsydelser på Åland

Hälsovård och socialförsäkring på Åland
Her finder du information om retten til sundhedsydelser på Åland. Du kan også læse om, hvad du skal gøre, hvis du bliver syg under en ferie eller et midlertidigt ophold på Åland.

Via linket Ret til sundhedsydelser i Finland kan du læse om din ret til FPA's ydelser, når du bor eller arbejder i Finland. Reglerne gælder også for Åland.

Sundhedsvæsenet på Åland

Alle, som bor permanent på Åland, har ret til sundhedsydelser. Der tilbydes en række sundhedsydelser på Åland, blandt andet de almene ydelser hos sundhedscentralen, specialistbehandling (sygehusene), sundhedsoplysninger, rådgivning for gravide kvinder og nyfødte børn, skolesundhedstjeneste, sundhedsydelser for arbejdstagere, sundhedsydelser for studerende, tandpleje, psykiatrisk behandling samt miljø og sundhed.

Personer, som arbejder på Åland, har ret til sundhedsydelser, uanset om man bor permanent på Åland eller ikke. Også studerende fra alle de nordiske lande har ret til sundhedsydelser på Åland. I så fald kan du få en attest fra FPA, som dokumenterer din ret til sundhedsydelser i Finland over for det offentlige sundhedsvæsen på Åland.

Desuden kan de internationale aftaler om social sikring og behandling, som Finland har indgået, give personer, som kommer fra lande uden for EU, ret til at bruge ydelserne i det offentlige sundhedsvæsen. Du finder yderligere information på FPA's netsted:

Sundhedscentraler på Åland

Der er to sundhedscentraler på Åland. Hvis du bliver syg, skal du først henvende dig til sundhedscentralen i Mariehamn eller til sundhedscentralen i Godby. Hvis du har brug for sygehusbehandling, kan en læge på sundhedscentralen henvise dig til et sygehus. Du skal som regel betale en afgift ved besøg på sundhedscentraler.

Information om sociale ydelser fås hos kommunerne på Åland

Kontakt myndighed

Hvis du har spørgsmål om sundhedsydelser på Åland, kan du kontakte Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS).

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.