Skal jeg bruge pas, når jeg rejser til Finland?

Tarvitsenko passia matkustaessani Suomeen?
Fotograf
Uno Raamat on Unsplash
Her kan du læse om, hvorvidt du har brug for pas i forbindelse med rejser til Finland, hvis du er nordisk statsborger, statsborger i et EU- eller Schengenland eller statsborger i et andet land.

Nordiske statsborgere kan rejse til Finland uden pas. Statsborgere fra EU- og Schengenlande skal fremvise pas eller nationalt ID-kort ved rejser til Finland. Statsborgere fra andre lande skal fremvise pas og i visse tilfælde også visum eller opholdstilladelse i forbindelse med rejser til Finland.

Nordiske statsborgere

Nordiske statsborgere behøver ikke at fremvise pas ved rejser mellem de nordiske lande. Nordiske statsborgere kan dermed opholde sig og rejse i de nordiske lande uden rejsedokumenter. Du kan læse mere i den nordiske paskontroloverenskomst.

Selv om du rejser i Finland uden pas, skal du dog kunne bevise din identitet ved behov. Landene kan også når som helst indføre midlertidig grænsekontrol, og i så fald skal du fremvise legitimation, når du krydser en grænse. I visse tilfælde kan du bruge dit kørekort som legitimation.

Hvis du eksempelvis rejser til Finland med fly eller skib, skal du undersøge hvilke former for legitimation det pågældende trafikselskab godkender.

Hvis du rejser til eller fra Norden, skal du enten bruge et gyldigt pas eller et andet rejsedokument. Du kan læse mere på Gränsbevakningsväsendets netsted.

Statsborgere fra EU- og Schengenlande

Hvis du er statsborger i et EU- eller Schengenland, skal du medbringe et gyldigt pas eller et nationalt ID-kort, når du rejser til Finland. Børn skal også have eget pas eller ID-kort.

Når du krydser Schengenområdets indre grænser, skal du som regel ikke fremvise rejsedokumenter. Landene kan dog når som helst indføre midlertidig grænsekontrol, og i så fald skal du fremvise legitimation, når du krydser en grænse.

Du skal medbringe et gyldigt pas, hvis du rejser til et EU- eller Schengenland fra et land uden for Schengen. Du kan læse mere på Gränsbevakningsväsendets og Your Europes netsteder.

Statsborgere fra andre lande

Hvis du ikke er statsborger i Norden eller et EU-/Schengenland, skal du medbringe et gyldigt pas, når du rejser til Finland. Hvis du er statsborger i et visumfrit land, skal du ikke have et visum for at rejse til Finland. Du kan opholde dig i Finland i 90 dage uden visum eller opholdstilladelse. Hvis du ikke er statsborger i et visumfrit land, har du brug for et gyldigt pas og et visum eller en opholdstilladelse. Du kan opholde dig i Finland i 90 dage uden en opholdstilladelse, men du skal dog have et visum.

Dit pas skal være gyldigt i mindst tre måneder efter afrejsen fra Finland, og dit pas må ikke være ældre end ti år. Disse tidsgrænser gælder ikke, hvis du har opholdstilladelse i Finland. Det er i så fald tilstrækkeligt, at dit pas og din opholdstilladelse er gyldige.

Hvis du har opholdstilladelse i Finland, kan du rejse i Schengenområdet uden visum i højst 90 dage i en periode på 180 dage. Du skal medbringe dit pas og din opholdstilladelse på rejsen. Hvis du har opholdstilladelse i et andet Schengenland, kan du rejse til Finland i 90 dage i en periode på 180 dage uden visum. Denne tidsgrænse gælder for det samlede ophold i hele Schengenområdet og ikke kun i ét land. Du kan læse mere på Migrationsverkets netsted.

Hvis du har et fremmedpas eller et rejsedokument for flygtninge, skal du læse retningslinjerne på Migrationsverkets netsted.

Du kan læse mere om visum på udenrigsministeriets netsted, og du kan læse mere om opholdstilladelse på Migrationsverkets netsted.

Yderligere information

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.