Behöver man pass när man reser till Finland?

Tarvitsenko passia matkustaessani Suomeen?
Photographer
Uno Raamat on Unsplash
Här kan du läsa huruvida du behöver pass för att resa till Finland om du är medborgare i ett nordisk land, i ett EU- eller Schengenland eller i ett annat land.

Nordiska medborgare kan resa till Finland utan pass. Medborgare i EU- och Schengenländer behöver pass eller nationellt identitetskort när de reser till Finland. Medborgare i övriga länder behöver pass och i vissa fall även visum eller uppehållstillstånd när de reser till Finland.

Nordiska medborgare

Nordiska medborgare behöver inte pass för att resa mellan de nordiska länderna. Nordiska medborgare kan därför vistas och resa i de nordiska länderna utan resehandlingar. Läs mer om den nordiska passkontrollöverenskommelsen.

Även om du reser till Finland utan pass måste du kunna styrka din identitet vid behov. Länder kan också när som helst återinföra tillfälliga gränskontroller, vilket innebär att du måste visa upp en identitetshandling när du passerar gränser. I vissa fall kan körkort användas för ändamålet.

Om du ska resa till Finland med till exempel flyg eller båt ska du kontrollera vilka identitetshandlingar ditt transportföretag godkänner.

Om du reser från eller till Norden behöver du antingen ett giltigt pass eller annan resehandling. Läs mer på Gränsbevakningsväsendets webbplats.

Medborgare i EU- och Schengenländer

Om du är medborgare i ett EU- eller Schengenland måste du ha ett giltigt pass eller nationellt identitetskort när du reser till Finland. Barn måste ha ett eget pass eller nationellt identitetskort.

När du passerar Schengenområdets inre gränser behöver du vanligtvis inte visa upp någon resehandling. Men länder kan när som helst återinföra tillfälliga gränskontroller, vilket innebär att du måste visa upp ett giltigt pass eller identitetskort när du passerar gränser.

Om du reser till ett EU- eller Schengenland från ett land utanför EU eller Schengen måste du ha ett giltigt pass. Läs mer på Gränsbevakningsväsendets och Your Europes webbplatser.

Medborgare i övriga länder

Om du inte är medborgare i Norden, EU eller Schengenland behöver du ett pass för att resa till Finland. Om du är medborgare i ett visumfritt land behöver du inget visum för att resa till Finland. Du kan vistas i Finland i 90 dagar utan visum eller uppehållstillstånd. Om du inte är medborgare i ett visumfritt land behöver du förutom ett giltigt pass ett visum eller uppehållstillstånd. Du kan vistas i Finland i 90 dagar utan uppehållstillstånd, men du behöver ändå ett visum.

Ditt pass måste vara giltigt i minst tre månader efter att du lämnat Finland. Ditt pass får inte vara äldre än tio år. Om du har uppehållstillstånd i Finland gäller dessa tidsgränser inte dig. I så fall räcker det att både ditt pass och ditt uppehållstillstånd är giltiga.

Om du har uppehållstillstånd i Finland kan du resa inom Schengenområdet utan visum i upp till 90 dagar under en 180-dagarsperiod. Du måste ha med dig ditt pass och ditt uppehållstillståndskort när du reser. Om du har ett uppehållstillstånd i ett annat Schengenland kan du använda det för att resa till Finland i 90 dagar under en 180-dagarsperiod utan visum. Denna tidsgräns gäller för den sammanlagda vistelsen i hela Schengenområdet, inte bara i ett land. Läs mer på Migrationsverkets webbsidor.

Om du har ett främlingspass eller ett resedokument för flyktingar ska du läsa anvisningarna på Migrationsverkets webbplats.

Läs mer om visum på utrikesministeriets webbplats och om uppehållstillstånd på Migrationsverkets webbplats.

Mer information

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.