Told og skat

Her finder du information om told- og skatteforhold.

Lähetetyt työntekijät

Udstationerede medarbejdere fra Finland

Verotus kun työskentelet Suomessa mutta asut toisessa Pohjoismaassa

Beskatning, når du arbejder i Finland, men bor i et andet nordisk land

Rajatyöntekijän verotus Suomessa

Beskatning af grænsearbejdere i Finland

Verokortti ja veroilmoitus Suomessa

Skattekort og selvangivelse i Finland

Lemmikki- ja kotieläinten tuominen Suomeen

Indførsel af kæledyr og husdyr til Finland

Verotus kun asut Suomessa mutta työskentelet toisessa Pohjoismaassa

Beskatning, når du bor i Finland, men arbejder i et andet nordisk land

Opiskelijan verotus Suomessa

Beskatning af studerende i Finland

Asunnon verotus Suomessa

Beskatning af bolig i Finland

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.