Told og skat

Her finder du information om told- og skatteforhold.

Verot Suomessa

Skat i Finland

Lähetetyt työntekijät

Udstationerede medarbejdere fra Finland

Tullisäännöt Suomessa

Toldregler i Finland

Lemmikki- ja kotieläinten tuominen Suomeen

Rejse med hund eller kat til Finland

Omaisen kuolema Suomessa

Nærtståendes død i Finland

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.