Trenger jeg pass når jeg reiser til Finland?

Tarvitsenko passia matkustaessani Suomeen?
Fotograf
Uno Raamat on Unsplash
På denne siden kan du finne ut om du trenger pass når du reiser til Finland hvis du er nordisk statsborger, statsborger i et EU- eller Schengen-land eller statsborger i et annet land.

Nordiske statsborgere kan reise til Finland uten pass. Statsborgere i EU- og Schengen-land trenger pass eller nasjonalt ID-kort når de reiser til Finland. Statsborgere i andre land trenger pass og i noen tilfeller også visum eller oppholdstillatelse når de reiser til Finland.

Nordiske statsborgere

Nordiske statsborgere trenger ikke pass når de reiser mellom de nordiske landene. Nordiske statsborgere kan altså oppholde seg og bevege seg i Norden uten reisedokument. Les mer om den nordiske passkontrolloverenskomsten.

Selv om du reiser til Finland uten pass, må du kunne bekrefte din identitet ved behov. Landene kan også når som helst innføre midlertidig grensekontroll, slik at du må kunne vise legitimasjon når du krysser grenser. I noen tilfeller kan førerkort brukes til dette.

Hvis du reiser til Finland med for eksempel fly eller ferje, må du undersøke hvilke former for legitimasjon transportselskapet godtar.

Hvis du reiser ut av Norden eller inn i Norden, trenger du enten et gyldig pass eller et annet reisedokument. Les mer på Gränsbevakningsväsendets sider.

Statsborgere i EU- og Schengen-land.

Hvis du er statsborger i et EU- eller Schengen-land, må du ha med deg gyldig pass eller nasjonalt ID-kort når du reiser til Finland. Også barn må ha eget pass eller ID-kort.

Når du krysser en intern grense i Schengen-området, trenger du som regel ikke vise noe reisedokument. Landene kan imidlertid når som helst innføre midlertidig grensekontroll, slik at du må kunne vise gyldig pass eller ID-kort når du krysser grenser.

Hvis du reiser inn i EU eller Schengen-området, må du ha med deg gyldig pass. Les mer på Gränsbevakningsväsendets side og nettstedet Your Europe.

Andre lands statsborgere

Hvis du ikke er statsborger i et nordisk land, EU-land eller Schengen-land, må du ha pass når du reiser til Finland. Hvis du er statsborger i et land med visumfrihet, trenger du ikke visum når du reiser til Finland. Du kan oppholde deg 90 dager i Finland uten visum eller oppholdstillatelse. Hvis du ikke er statsborger i et land med visumfrihet, trenger du visum eller oppholdstillatelse i tillegg til gyldig pass. Du kan oppholde deg 90 dager i Finland uten oppholdstillatelse, men du trenger visum.

Passet ditt må være gyldig i minst tre måneder etter at du forlater Finland. Passet ditt kan ikke være utstedt for mer enn ti år siden. Hvis du har oppholdstillatelse i Finland, gjelder ikke disse tidsbegrensningene for deg. Da holder det at både passet og oppholdstillatelsen er gyldige.

Hvis du har oppholdstillatelse i Finland, kan du reise uten visum i Schengen-området i inntil 90 dager i løpet av en periode på 180 dager. Når du reiser, må du ha med deg pass og oppholdstillatelseskort. Hvis du har oppholdstillatelse i et annet Schengen-land, kan du oppholde deg i Finland uten visum i inntil 90 dager i løpet av en periode på 180 dager. Denne tidsbegrensningen gjelder sammenlagt for opphold i hele Schengen-området, ikke bare i ett land. Les mer på Migrationsverkets nettside.

Hvis du har fremmedpass (främlingpass) eller reisebevis for flyktninger, bør du lese veiledningen om reising på Migrationsverkets nettside.

Les mer om visum på Utrikesministeriets hjemmeside og om oppholdstillatelse på Migrationsverkets hjemmeside.

Ytterligere informasjon

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.