Elektronisk legitimation i Finland

People using phones
Photographer
Camilo Jimenez/Unsplash
På denne side finder du information om elektronisk legitimation i Finland.

Med elektronisk legitimation kan du bevise din identitet, når du bruger forskellige digitale tjenester, såsom FPA's og Skatteförvaltningens tjenester samt i forbindelse med køb på nettet. I Finland kan privatpersoner bruge bankkoder, medborgercertifikat eller mobilcertifikat som elektronisk legitimation. Udlændinge kan logge ind på visse finske digitale tjenester ved at bruge identifikationsmidler, som er tilknyttet eIDAS eller identifikationstjenesten Finnish Authenticator.

Finske identifikationsmidler

I Finland kan privatpersoner bruge bankkoder, medborgercertifikat eller mobilcertifikat som elektronisk legitimation. Herunder kan du læse mere om, hvorvidt du kan få et finsk identifikationsmiddel.

Adgang til netbank

Vilkårene for adgang til netbank afhænger af din bank. Der er strengere krav til adgang til netbank end til åbning af en bankkonto, idet banken ifølge loven er forpligtet til at verificere kundens identitet. Du kan læse mere på FINE's netsted.

Du kan læse mere om banktjenester på siden Bankkonto i Finland.

Medborgercertifikat

Medborgercertifikatet er en del af det ID-kort, som udfærdiges af politiet. Certifikatet findes på ID-kortets chip. Med medborgercertifikatet kan du identificere dig, når du bruger myndighedernes digitale tjenester, og du kan også lave en digital signatur. ID-kortets medborgercertifikat skal aktiveres, før du kan bruge det i forbindelse med digitale tjenester. Hvis du ikke ønsker at bruge ID-kortet i forbindelse med digitale tjenester, behøver du ikke at aktivere medborgercertifikatet.

Medborgercertifikatet udstedes kun til finske statsborgere eller udlændinge, som har en hjemkommune i Finland i henhold til lov om hjemkommune, udlændinge, som er folkeregistreret i Finland og udlændinge, hvis identitet er behørigt verificeret.

Du kan læse mere på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas netsted.

Mobilcertifikat

Finske mobiloperatører tilbyder mulighed for legitimation via et mobilcertifikat. Legitimation med mobilcertifikat kan lade sig gøre på alle mobiltelefoner, men for at få en høj sikkerhed kræves der et mobilcertifikat, som aktiveres på mobiltelefonens SIM-kort, og som udgør din elektroniske identitet.

For at få et mobilcertifikat skal din identitet kunne verificeres på en behørig måde. Du skal også have et finsk personnummer og et SIM-kort, som er kompatibelt med mobilcertifikatet.

Hvis du ønsker at aktivere mobilcertifikatet på dit SIM-kort, skal du kontakte din finske mobiloperatør. Du kan få yderligere information hos din mobiloperatør. Læs mere på Suomi.fi og Mobiilivarmenne.fi.

Elektronisk legitimation for udlændinge i Finland

Udlændinge kan identificere sig digitalt i Finland ved at bruge identifikationsmidler, som er tilknyttet eIDAS eller identifikationstjenesten Finnish Authenticator.

Identifikationsmidler som er tilknyttet eIDAS

Ifølge eIDAS-forordningen skal alle EU-landes leverandører af digitale tjenester inden for den offentlige forvaltning anerkende elektronisk legitimation fra alle andre EU-lande. Det betyder, at du kan logge ind på digitale tjenester i den offentlige forvaltning i Finland, hvis du har et identifikationsmiddel, som er godkendt i et andet EU-land.

På Suomi.fi finder du en liste over lande, hvis identifikationsmidler kan bruges i Finland. Du kan læse mere identifikationsmidler, som er tilknyttet eIDAS, på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas netsted.

Identifikationstjenesten Finnish Authenticator

Finnish Authenticator er en identifikationstjeneste for udenlandske statsborgere i Finland, og ved hjælp af denne er det muligt at logge ind på tjenester i den offentlige forvaltning i Finland. Tjenesten er engelsksproget. Finnish Authenticator er en app, som kan hentes til din mobiltelefon, og den kan kun bruges til de tjenester, som accepterer den som identifikationsmiddel.

Tjenesten henvender sig til personer, som ikke har et finsk personnummer, og som er mindst 18 år gamle. Ved hjælp af tjenesten kan du identificere dig elektronisk og bruge finske digitale tjenester. Tjenesten gør det lettere at bruge digitale tjenester, hvis du ikke har et finsk personnummer og ikke har mulighed for at varetage dine ærinder via fysisk fremmøde. Tjenesten kan også bruges af foreninger og virksomheder.

Hvis du har brug for hjælp til at bruge Finnish Authenticator, kan du kontakte Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Du kan læse mere om Finnish Authenticator på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas netsted.

Elektronisk legitimation i andre nordiske lande

Herunder finder du information om elektronisk legitimation i andre nordiske lande.

Yderligere information

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.