Sundhed

Her finder du information om ret til sundhedsydelser og om sundhedssystemet.

Norske sykepenger

Information om corona-pandemien i Norden

Suomen sairauspäiväraha

Finske sygedagpenge

Kuntoutus Suomessa

Rehabilitering i Finland

Lääkkeet ja lääkekorvaukset Suomessa

Medicin og refusion af udgifter til medicin i Finland

Tietoa toimintarajoitteisille Suomessa

Støtte til hjælpemidler samt tjenester for personer med nedsat funktionsevne i Finland

Raskaus ja synnytys Suomessa

Graviditet og fødsel i Finland

Oikeus terveyspalveluihin Suomessa

Ret til sundhedsydelser i Finland

Finske sociale ydelser

Hvis du bor permanent i Finland, har du som regel ret til forskellige ydelser. I visse tilfælde kan du også have ret til sociale ydelser i kraft af dit arbejde.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.