Midlertidigt ophold

Her finder du en nyttig information hvis du opholder dig i landet i en kort periode.

Milloin veroja tulee maksaa Suomeen

Hvornår skal man betale skat til Finland?

Kroonisesti sairastavat Suomessa

Kronisk syg i Finland

Oleskelu- ja työnteko-oikeus Suomessa

Opholds- og arbejdstilladelse i Finland

Työharjoittelu ja vapaaehtoistyö Suomessa

Praktikophold og frivilligt arbejde i Finland

Lähetetyt työntekijät

Udstationerede medarbejdere fra Finland

Pankkitili Suomessa

Bankkonto i Finland

Lääkkeet ja lääkekorvaukset Suomessa

Medicin og refusion af udgifter til medicin i Finland

Verokortti ja veroilmoitus Suomessa

Skattekort og selvangivelse i Finland

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.