Midlertidigt ophold

Her finder du en nyttig information hvis du opholder dig i landet i en kort periode.

Lähetetyt työntekijät

Udstationerede medarbejdere fra Finland

Oleskelu- ja työnteko-oikeus Suomessa

Opholds- og arbejdstilladelse i Finland

Milloin veroja tulee maksaa Suomeen

Hvornår skal man betale skat til Finland?

Verokortti ja veroilmoitus Suomessa

Skattekort og selvangivelse i Finland

Kielikurssit Suomessa

Sprogkurser i Finland

Lääkkeet ja lääkekorvaukset Suomessa

Medicin og refusion af udgifter til medicin i Finland

Tavaroiden ja palveluiden ostaminen Suomessa

Køb af varer og tjenester i Finland

Vakuutukset Suomessa

Forsikringer i Finland

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.