Midlertidigt ophold

Her finder du en nyttig information hvis du opholder dig i landet i en kort periode.

Lähetetyt työntekijät

Udstationerede medarbejdere fra Finland

Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet Suomessa

Lønmodtageres rettigheder og pligter i Finland

Oleskelu- ja työnteko-oikeus Suomessa

Opholds- og arbejdstilladelse i Finland

Lääkkeet ja lääkekorvaukset Suomessa

Medicin og refusion af udgifter til medicin i Finland

Tavaroiden ja palveluiden ostaminen Suomessa

Køb af varer og tjenester i Finland

Vakuutukset Suomessa

Forsikringer i Finland

Pankkitili Suomessa

Bankkonto i Finland

Tjekliste når du flytter til Sverige

Flytte til Finland

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.