Midlertidigt ophold

Her finder du en nyttig information hvis du opholder dig i landet i en kort periode.

Lähetetyt työntekijät

Udstationerede medarbejdere fra Finland

Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet Suomessa

Lønmodtageres rettigheder og pligter i Finland

Oleskelu- ja työnteko-oikeus Suomessa

Opholds- og arbejdstilladelse i Finland

Verokortti ja veroilmoitus Suomessa

Skattekort og selvangivelse i Finland

Lääkkeet ja lääkekorvaukset Suomessa

Medicin og refusion af udgifter til medicin i Finland

Suomeen muuttajan muistilista

Huskeliste for personer som skal flytte til Finland

Kroonisesti sairastavat Suomessa

Kronisk syg i Finland

Ajoneuvo Suomessa

Køretøj i Finland

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.