Midlertidigt ophold

Her finder du en nyttig information hvis du opholder dig i landet i en kort periode.

Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet Suomessa

Lønmodtageres rettigheder og pligter i Finland

Milloin veroja tulee maksaa Suomeen

Hvornår skal man betale skat til Finland?

Kielikurssit Suomessa

Sprogkurser i Finland

Tavaroiden ja palveluiden ostaminen Suomessa

Køb af varer og tjenester i Finland

Vakuutukset Suomessa

Forsikringer i Finland

Pankkitili Suomessa

Bankkonto i Finland

Oikeus terveyspalveluihin Suomessa

Ret til sundhedsydelser i Finland

Tjekliste når du flytter til Sverige

Flytte til Finland

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.