Social sikring

Her finder du blandt andet information om dagpenge ved arbejdsløshed eller sygdom, pension, familieydelser og sundhedsydelser.

Suomen sairauspäiväraha

Finske sygedagpenge

Kuntoutus Suomessa

Rehabilitering i Finland

Suomen työkyvyttömyyseläke

Finsk førtidspension

Suomen vanhuuseläke

Finsk alderspension

Suomen eläkejärjestelmä

Det finske pensionssystem

Tutkijat ja apurahansaajat Suomessa

Forskere og stipendiemodtagere i Finland

Asumisen tuet Suomessa

Boligstøtte i Finland

Opiskelun aikainen sairastaminen Suomessa

Sygdom under studier i Finland

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.