Social sikring

Her finder du blandt andet information om dagpenge ved arbejdsløshed eller sygdom, pension, familieydelser og sundhedsydelser.

Billede af flyttebil der bliver aflæsset.

Hvilket lands sociale sikring er du omfattet af?

Toimeentulotuki Suomessa

Kontanthjælp i Finland

Suomen sairauspäiväraha

Finske sygedagpenge

Kuntoutus Suomessa

Rehabilitering i Finland

Lääkkeet ja lääkekorvaukset Suomessa

Medicin og refusion af udgifter til medicin i Finland

Suomen työkyvyttömyyseläke

Finsk førtidspension

Suomen eläkejärjestelmä

Det finske pensionssystem

Tutkijat ja apurahansaajat Suomessa

Forskere og stipendiemodtagere i Finland

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.