Social sikring

Her finder du blandt andet information om dagpenge ved arbejdsløshed eller sygdom, pension, familieydelser og sundhedsydelser.

Finske sociale ydelser

Hvis du bor permanent i Finland, har du som regel ret til forskellige ydelser. I visse tilfælde kan du også have ret til sociale ydelser i kraft af dit arbejde.

Grænsearbejdere som bor i Finland

Her finder du information om beskatning og social sikring for grænsearbejdere, som arbejder i et andet land.

Työnhaku ulkomailla

Jobsøgning i udlandet med finske dagpenge

Toimeentulotuki Suomessa

Kontanthjælp i Finland

Työttömyysvakuutuskausien siirto Suomesta

Overførsel af arbejdsløshedsforsikringsperioder fra Finland

Työskentely samanaikaisesti Suomessa ja jossakin toisessa maassa

Arbejde samtidigt i Finland og i et andet land

Suomen sairauspäiväraha

Finske sygedagpenge

Kuntoutus Suomessa

Rehabilitering i Finland

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.