Social sikring

Her finder du blandt andet information om dagpenge ved arbejdsløshed eller sygdom, pension, familieydelser og sundhedsydelser.

Finske sociale ydelser

Hvis du bor permanent i Finland, har du som regel ret til forskellige ydelser. I visse tilfælde kan du også have ret til sociale ydelser i kraft af dit arbejde.

Suomen sairauspäiväraha

Finske sygedagpenge

Kuntoutus Suomessa

Rehabilitering i Finland

Oikeus terveyspalveluihin Suomessa

Ret til sundhedsydelser i Finland

Suomen työkyvyttömyyseläke

Finsk førtidspension

Suomen vanhuuseläke

Finsk alderspension

Suomen eläkejärjestelmä

Det finske pensionssystem

Tutkijat ja apurahansaajat Suomessa

Forskere og stipendiemodtagere i Finland

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.