Højere uddannelse

Her finder du information om højere videregående uddannelse, og om hvordan du kan blive optaget.

Tutkijat ja apurahansaajat Suomessa

Forskere og stipendiemodtagere i Finland

Suomeen opiskelemaan lähtevän muistilista

Studere i Finland

Arvosteluasteikot Suomessa

Karakterskalaer i Finland

Haku korkea-asteen koulutukseen Suomessa

Ansøgning til videregående uddannelser i Finland

Ulkomailla suoritettujen tutkintojen akateeminen tunnustaminen Suomessa

Akademisk anerkendelse af udenlandske uddannelser i Finland

Opiskelun aikainen sairastaminen Suomessa

Sygdom under studier i Finland

Opiskelija-asunnot Suomessa

Studieboliger i Finland

Opintotuki Suomessa

Uddannelsesstøtte i Finland

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.