Højere uddannelse

Her finder du information om højere videregående uddannelse, og om hvordan du kan blive optaget.

Opiskelijan verotus Suomessa

Beskatning af studerende i Finland

Tutkijat ja apurahansaajat Suomessa

Forskere og stipendiemodtagere i Finland

Suomeen opiskelemaan lähtevän muistilista

Huskeliste for personer der rejser til Finland for at studere

Opiskelija-alennukset ja opiskelijoiden etujärjestöt Suomessa

Studierabatter og studenterorganisationer i Finland

Arvosteluasteikot Suomessa

Karakterskalaer i Finland

Haku korkea-asteen koulutukseen Suomessa

Ansøgning til videregående uddannelser i Finland

Ulkomailla suoritettujen tutkintojen akateeminen tunnustaminen Suomessa

Akademisk anerkendelse af udenlandske uddannelser i Finland

Opiskelun aikainen sairastaminen Suomessa

Sygdom under studier i Finland

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.