Højere uddannelse

Her finder du information om højere videregående uddannelse, og om hvordan du kan blive optaget.

Oleskelu- ja työnteko-oikeus Suomessa

Opholds- og arbejdstilladelse i Finland

Opiskelijan verotus Suomessa

Beskatning af studerende i Finland

Arvosteluasteikot Suomessa

Karakterskalaer i Finland

Haku korkea-asteen koulutukseen Suomessa

Ansøgning til videregående uddannelser i Finland

Opiskelija-asunnot Suomessa

Studieboliger i Finland

Opintotuki Suomessa

Uddannelsesstøtte i Finland

Korkea-asteen koulutus Suomessa

Videregående uddannelse i Finland

Ulkomailla suoritettujen tutkintojen akateeminen tunnustaminen Suomessa

Akademisk anerkendelse af udenlandske uddannelser i Finland

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.