Jobsøgende

Her finder du information om at søge arbejde og om arbejdsløshedsforsikring.

Toimeentulotuki Suomessa

Kontanthjælp i Finland

Ulkomailla suoritettujen tutkintojen  ammatillinen tunnustaminen Suomessa

Erhvervsmæssig anerkendelse af udenlandske uddannelser i Finland

Oleskelu- ja työnteko-oikeus Suomessa

Opholds- og arbejdstilladelse i Finland

Ammattiliitot Suomessa

Fagforeninger i Finland

Työnhaku ulkomailla

Job i Finland

Työnhaku Suomessa

Jobsøgning i Finland

Suomen työttömyysturvaetuudet

Finske ydelser for ledige

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.