Jobsøgende

Her finder du information om at søge arbejde og om arbejdsløshedsforsikring.

Työnhaku ulkomailla

Jobsøgning i udlandet med finske dagpenge

Toimeentulotuki Suomessa

Kontanthjælp i Finland

Työttömyysvakuutuskausien siirto Suomesta

Overførsel af arbejdsløshedsforsikringsperioder fra Finland

Ulkomailla suoritettujen tutkintojen  ammatillinen tunnustaminen Suomessa

Erhvervsmæssig anerkendelse af udenlandske uddannelser i Finland

Oleskelu- ja työnteko-oikeus Suomessa

Opholds- og arbejdstilladelse i Finland

Suomen työttömyysturvaetuudet

Finske ydelser for ledige

Työnhaku Suomessa

Jobsøgning i Finland

Ammattiliitot Suomessa

A-kasser og fagforbund i Finland

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.