Skat på Åland

ekonomi-1
Photographer
Magnus Fröderberg
Her kan du læse om almindelig og begrænset skattepligt på Åland, skattekort, selvangivelse samt situationer, hvor arbejdsgiveren kommer fra et andet land end Finland/Åland, eller hvor en finsk/ålandsk arbejdsgiver udsender en arbejdstager til et andet nordisk land. Du kan også læse om de ålandske fradrag, og hvor du kan hente dit skattekort på Åland.

Den generelle regel er, at du betaler skat i det land, hvor du arbejder. Herunder finder du et link til siden Skat i Finland, og her finder du detaljerede oplysninger om beskatning for personer, som kommer til Åland/Finland fra udlandet. Du kan blandt andet læse om beskatning af arbejdsindkomst, almindelig skattepligt og begrænset skattepligt, beskatning af kapitalindkomst samt arveskat og gaveafgift. Via det andet link finder du omfattende information fra Skatteförvaltningen om beskatning af arbejdstagere, som kommer til Finland fra udlandet.

Hvor får jeg mit skattekort på Åland?

Din arbejdsgiver har brug for dit skattekort for at kunne udbetale løn til dig. Du får dit skattekort hos Ålands skattebyrå i Mariehamn, som er den lokale skattemyndighed. Husk at medbringe gyldig legitimation.

Ålandske fradrag

På Åland kan du få fradrag for arbejdsbolig, studier, studielån samt udgifter i forbindelse med sygdom. Du kan få yderligere information hos Ålands skattebyrå eller i bilaget "Ålandsbilagan" Bilageblankett 17, 3017r på selvangivelsen. Fradragene kan enten anføres i bilaget "Ålandsbilagan" på selvangivelsen eller direkte på Skatteförvaltningen nettjeneste.

Du kan læse om alle fradrag herunder på Skatteförvaltningens side om beskatning på Åland.

Rejse- og huslejefradrag, fradrag i forbindelse med sygdom, studiefradrag, studielånsfradrag, fradrag for indkomst fra søfart, beskæftigelses- og pensionsfradrag, grundfradrag, pensionsfradrag i kommuneskatten, fradrag for bolig på arbejdsstedet, kommuneskat til samfundets fælles ydelser med mere.

Hvad er reglerne, hvis jeg bor i et nordisk land og arbejder i et andet?

Nordisk eTax er et samarbejde mellem skattemyndighederne i de nordiske lande. Nordisk eTax består af personer fra de nordiske skattemyndigheder, som er eksperter i grænseoverskridende skattespørgsmål. Her kan du læse om skatter, hvis du bor i et nordisk land og arbejder i et andet.

Du bor på Åland og arbejder i et andet nordisk land:

Du arbejder for en privat arbejdsgiver 

Du arbejder for en offentlig arbejdsgiver 

Du arbejder som kunstner eller idrætsudøver 

Du arbejder på den danske eller norske kontinentalsokkel 

Du arbejder som flyvende personale 

Du arbejder som sømand i den internationale trafik 

Du arbejder på Åland/i Finland og bor i et andet nordisk land: 

Du arbejder for en privat arbejdsgiver 

Du arbejder for en offentlig arbejdsgiver 

Du arbejder som kunstner eller idrætsudøver 

Du arbejder som flyvende personale

Du arbejder som sømand i den internationale trafik

Der står Finland, men teksten gælder også for Åland. Klik på nedenstående link for at læse mere.

Yderligere information

Kontakt myndighed

Hvis du har spørgsmål om beskatning på Åland, kan du kontakte Skatteförvaltningen.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.