Skatt på Åland

ekonomi-1
Photographer
Magnus Fröderberg
I det här avsnittet hittar du information om allmän och begränsad skattskyldighet på Åland, skattekort, skattedeklaration samt situationer då arbetsgivaren kommer från ett annat land än Finland / Åland eller en finsk / åländsk arbetsgivare som skickar ut en arbetstagare till ett annat nordiskt land. Du kan även läsa om de åländska avdragen och var du kan hämta ditt skattekort på Åland.

Den allmänna regeln är att du betalar skatt i det land du arbetar i. I länken nedan om Skatt i Finland hittar du detaljerade skatteanvisningar om beskattningen för dig som kommer till Åland/Finland från utlandet. Du kan läsa om bl a beskattning av förvärvsinkomster, allmänt skattskyldiga och begränsat skattskyldiga, beskattning av kapitalinkomster samt arvsskatt och gåvoskatt. I den andra länken hittar du omfattande information av skatteförvaltningen om beskattning av arbetstagare som kommer till Finland från utlandet.

Var får jag mitt skattekort på Åland?

För att kunna betala skatt från din lön behöver arbetsgivaren ett skattekort som du får från den lokala skattemyndigheten Ålands skattebyrå i Mariehamn. Kom ihåg att ta med dig en giltig ID handling.

Åländska avdrag

De åländska avdragen är avdrag för arbetsbostad, studieavdrag, studielåneavdrag samt avdrag för sjukdomskostnader. Mer information fås på Ålands skattebyrå eller på skattedeklarationsblanketten "Ålandsbilagan" Bilageblankett 17, 3017r. Avdragen kan antingen yrkas på skattedeklarationsblanketten "Ålandsbilagan" eller direkt på skatteförvaltningens webbtjänst.

Du kan läsa om alla avdrag nedan på skatteförvaltningens sida om Beskattningen på Åland.

Rese- och hyreskostnadsavdrag, Avdrag för sjukdomskostnader, Studieavdrag, Studielåneavdrag, Avdrag för sjöarbetsinkomst, Arbets- och pensionsinkomtsavdrag, Grundavdrag, Pensionsinkomstavdrag i kommunalbeskattningen, Avdrag för bostad på arbetsorten, Samfundens och de samfällda förmånernas kommunalskatt med mera.

Vad gäller om du bor i ett nordiskt land och arbetar i ett annat?

Nordisk eTax är ett samarbete mellan skattemyndigheterna i de nordiska länderna. Nordisk eTax består av personer från de nordiska skattemyndigheterna som är experter på gränsöverskridande skattefrågor. Läs här om skatter när du bor i ett nordiskt land men arbetar i ett annat.

Du bor på Åland och arbetar i annat nordiskt land:


Du arbetar för en privat arbetsgivare 


Du arbetar för en offentlig arbetsgivare 


Du arbetar som artist eller idrottsutövare 


Du arbetar på dansk eller norsk kontinentalsockel 


Du arbetar som flygande personal 


Du arbetar som sjöman i internationell trafik 

Du arbetar på Åland/Finland och bor i ett annat nordiskt land: 


Du arbetar för en privat arbetsgivare 


Du arbetar för en offentlig arbetsgivare 


Du arbetar som artist eller idrottsutövare 


Du arbetar som flygande personal

Du arbetar som sjöman i internationell trafik

Det står Finland men gäller även Åland. Klicka och välj det alternativ som gäller för dig i länken nedan, Arbete i annat land.

Mer information

Kontakta myndighet

Om du har frågor om beskattningen på Åland, kan du kontakta skatteförvaltningen

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.