Skatt på Åland

Skatt på Åland
I det här avsnittet hittar du information om allmän och begränsad skattskyldighet på Åland, olika skatter, skattekort, skattedeklaration samt situationer då arbetsgivaren kommer från ett annat land än Finland / Åland eller en finsk / åländsk arbetsgivare skickar ut en arbetstagare till ett annat nordiskt land.

Den allmänna regeln är att man betalar skatt i det land man arbetar i, men det finns dock undantag till den regeln.

Bor du utomlands men arbetar i Åland/Finland högst 6 månader? Beskattningen har ändrats från 1.1.2014. Nu kan du betala dina skatter med antingen ett progressivt skattekort eller ett källskattekort. Tidigare togs det alltid ut källskatt om arbetet varade en kortare tid än 6 månader.

I detta avsnitt berörs de särdrag som gäller angående åländska avdrag.

Åländska avdrag

De åländska avdragen är avdrag för arbetsbostad, studieavdrag, studielåneavdrag samt avdrag för sjukdomskostnader. Mer information fås på Ålands skattebyrå eller på skattedeklarationsblanketten "Ålandsbilagan" Bilageblankett 17, 3017r. Avdragen kan antingen yrkas på skattedeklarationsblanketten "Ålandsbilagan" eller direkt på skatteförvaltningens webbtjänst.

Du kan läsa om alla avdrag nedan på skatteförvaltningens sida om Beskattningen på Åland.

Rese- och hyreskostnadsavdrag, Avdrag för sjukdomskostnader, Studieavdrag, Studielåneavdrag, Avdrag för sjöarbetsinkomst, Arbets- och pensionsinkomtsavdrag, Grundavdrag, Pensionsinkomstavdrag i kommunalbeskattningen, Avdrag för bostad på arbetsorten, Samfundens och de samfällda förmånernas kommunalskatt med mera.

Mer information

Kontakta myndighet

Om du har frågor om beskattningen på Åland, kan du kontakta skatteförvaltningen

Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.