Dansk skat

Skat i Danmark
Læs her om hvornår du skal betale skat i Danmark, og om hvordan det danske skattesystem er indrettet.

Hvis du bor eller arbejder i Danmark, er du skattepligtig i Danmark.

Du kan enten være "fuldt skattepligtig" eller "begrænset skattepligtig". Du kan læse mere om disse begreber på skat.dk og på nordisketax.net. Nordisk eTax er et samarbejde mellem skattemyndighederne i de nordiske lande.

Skatten i Danmark

I Danmark er skattesystemet progressivt. Det vil sige at jo mere du tjener, des højere procentdel betaler du i skat.

Skatten består af:

 • Et arbejdsmarkedsbidrag på 8 procent som trækkes af din lønindkomst før de øvrige skatter beregnes.
 • Bundskat
 • Topskat
 • Kommuneskat som varierer fra kommune til kommune.
 • Kirkeskat hvis du er medlem af Folkekirken.
 • Ejendoms- og ejendomsværdiskat hvis du ejer en bolig.

Du kan finde en oversigt over aktuelle skattesatser på Nordisk eTax.

  Forskellige slags indkomst

  I Danmark skelner skattevæsenet mellem forskellige typer af indkomst:

  A-indkomst

  A-indkomst er for eksempel løn, dagpenge, pensioner, honorarer, feriegodtgørelse og statens uddannelsesstøtte.

  Når du får udbetalt A-indkomst, har din arbejdsgiver eller den offentlige myndighed der udbetaler beløbet, sørget for at der er betalt A-skat af beløbet.

  Er du almindelig lønmodtager, betaler du også a-skat af personlig indkomst som:

  • underholdsbidrag
  • kapitalindkomst, for eksempel renteindtægter og lejeindtægter

   

  B-indkomst

  B-indkomst er for eksempel honorarindtægter fra foredragsvirksomhed. Når du får B-indkomst, får du hele beløbet udbetalt. Du skal selv indberette indkomsten på din selvangivelse.

  Skattepligtig indkomst

  I skatteberegningen indgår både den personlige indkomst og kapitalindkomst. Desuden er der ligningsmæssige fradrag. De består af udgifter til for eksempel

  • konktingent til fagforening og a-kasse
  • udgifter til transport til og fra arbejde.

  Beskæftigelsesfradraget, der beregnes automatisk af Skattestyrelsen, er også et ligningsmæssigt fradrag.

  Personlig indkomst

  Personlig indkomst består af løn, dagpenge, pension, stipendier fra SU-styrelsen, honorarer, legater, underholdsbidrag samt værdi af fri bolig, telefon, firmabil og andre personalegoder.

  Fra den personlige indkomst kan du trække et personfradrag. 

  Bidrag til pensionsordninger som arbejdsgiveren administrerer, er allerede trukket fra i den løn, der står på oplysningssedlen.

  Oplysningssedlen får du én gang om året fra din arbejdsgiver eller fra det sted du får dine penge udbetalt.

  Kapitalindkomst

  Kapitalindkomst består af både indtægter og udgifter. Du skal betale skat af indtægterne.

  Indtægterne er for eksempel:

  • renteindtægter af penge du har i banken
  • renteindtægter af obligationer og pantebreve
  • indtægter fra udlejning af ejendom
  • indtægt ved sommerhus- og værelsesudlejning
  • udlodning fra investeringsforeninger

  Udgifterne er blandt andet renteudgifter af gæld til realkreditinstitutter, pengeinstitutter, pantebreve, studielån og anden gæld. Dem kan du trække fra i skat.

  Dine renteudgifter er anført på din årsopgørelse.

  Årsopgørelse

  Skattestyrelsen danner årsopgørelsen både på baggrund af oplysninger fra din arbejdsgiver, pengeinstitut og realkreditinstitut, og på baggrund oplysninger fra dig hvis du selv har indberettet via "tidlig indberetning" i TastSelv mellem 1. februar og 18. februar.

  Hvis du har ændringer til oplysningerne på din årsopgørelse, skal du oplyse dem til Skattestyrelsen. Efterfølgende får du en ny årsopgørelse.

  Skat og udland

  Du kan læse om udlandsforhold på skat.dk. Det er relevant hvis du:

  • flytter til eller fra Danmark
  • bor i Danmark og arbejder i eller har anden indkomst fra udlandet
  • bor i udlandet og arbejder i eller har anden indkomst fra Danmark.

  Mere information

  Du kan læse mere om skat i Danmark på skat.dk. Bemærk at al kontakt til Skattestyrelsen skal foregå elektronisk eller per telefon. Du kan ikke få betjening på et skattecenter uden at have truffet aftale om det på forhånd.

  Du kan læse om skat i de nordiske lande og om den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst på den nordiske skatteportal, Nordisk eTax.

  Kontakt myndighed
  Spørg Info Norden

  Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

  OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

  Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.