Dansk skat

Skat i Danmark
Læs her om hvornår du skal betale skat i Danmark, og om hvordan det danske skattesystem er indrettet.

Hvis du bor eller arbejder i Danmark, er du skattepligtig i Danmark.

Du kan enten være "fuldt skattepligtig" eller "begrænset skattepligtig". Du kan læse mere om disse begreber på Nordisk eTax som er et samarbejde mellem skattemyndighederne i de nordiske lande.

Skatten i Danmark

I Danmark er skattesystemet progressivt. Det vil sige, at jo mere du tjener, des højere procentdel betaler du i direkte skat.

Skatten består af statsskatterne:

 • Bundskat
 • Topskat
 • Sundhedsbidrag: Sundhedsbidraget udgør i 2018 1 procent og bliver beregnet af den skattepligtige indkomst. Sundhedsbidraget afskaffes fra og med 2019.
 • Arbejdsmarkedsbidrag: Arbejdsmarkedsbidraget er 8 procent og trækkes af din lønindkomst inden de øvrige skatter beregnes.

Ud over de statslige skatter findes:

 • Kommuneskat: Skatten varierer fra kommune til kommune. Kommuneskatten beregnes af din skattepligtige indkomst.
 • Kirkeskat hvis du er medlem af Folkekirken.
 • Ejendoms- og ejendomsværdiskat hvis du ejer en bolig.

Du kan finde en oversigt over aktuelle skattesatser på Nordisk eTax.

  Forskellige slags indkomst

  I Danmark skelner skattevæsenet mellem forskellige typer af indkomst:

  A-indkomst

  A-indkomst er for eksempel løn, dagpenge, pensioner, honorarer, feriegodtgørelse og statens uddannelsesstøtte.

  Når du får udbetalt A-indkomst, har din arbejdsgiver eller den offentlige myndighed der udbetaler beløbet, sørget for at der er betalt A-skat af beløbet.

  Er du almindelig lønmodtager, betaler du også skat af personlig indkomst som for eksempel underholdsbidrag og af kapitalindkomst, for eksempel renteindtægter og lejeindtægter, sammen med A-skatten.

  B-indkomst

  B-indkomst er for eksempel honorarindtægter fra foredragsvirksomhed. Når du får udbetalt B-indkomst, får du hele beløbet udbetalt.

  Skattepligtig indkomst

  I skatteberegningen indgår både den personlige indkomst og kapitalindkomst. Desuden er der ligningsmæssige fradrag, der består af udgifter til for eksempel fagforening og A-kasse og udgifter til kørsel i forbindelse med dit arbejde. Beskæftigelsesfradraget, der beregnes automatisk af Skattestyrelsen, er også et ligningsmæssigt fradrag.

  Personlig indkomst

  Personlig indkomst består af løn, dagpenge, pension, stipendier fra SU-styrelsen, honorarer, legater, underholdsbidrag samt værdi af fri bolig, telefon, firmabil og andre personalegoder.

  Fra den personlige indkomst kan du trække et personfradrag. 

  Bidrag til pensionsordninger som arbejdsgiveren administrerer, er allerede trukket fra i den løn, der står på oplysningssedlen.

  Oplysningssedlen får du én gang om året fra din arbejdsgiver eller fra det sted du får dine penge udbetalt.

  Kapitalindkomst

  Kapitalindkomst består af både indtægter og udgifter. Du skal betale skat af indtægterne.

  Det er for eksempel renteindtægter af penge du har i banken, renteindtægter af obligationer og pantebreve, udlejning af ejendom, nettolejeindtægt ved sommerhus- og værelsesudlejning samt udlodning fra investeringsforeninger.

  Udgifterne er blandt andet renteudgifter af gæld til realkreditinstitutter, pengeinstitutter, pantebreve, studielån og anden gæld. Dem kan du trække fra i skat.

  Dine renteudgifter er anført på årsopgørelsen.

  Årsopgørelse

  Skattestyrelsen danner årsopgørelsen på baggrund af oplysninger fra din arbejdsgiver, pengeinstitut og realkreditinstitut, men også oplysninger fra dig selv, hvis du har indberettet noget via Tidlig indberetning i TastSelv fra 1. februar til 18. februar. Hvis du har ændringer til oplysningerne på din årsopgørelse, skal du oplyse dem til Skattestyrelsen. Efterfølgende får du en ny årsopgørelse.

  Skat og udland

  Hvis du flytter til eller fra Danmark, eller hvis du er grænsearbejder og enten bor eller arbejder i Danmark, kan du læse mere om blandt andet skat og skattekort på skat.dk's side om udlandsforhold.

  Mere information

  Du kan læse mere om skat i Danmark på skat.dk. Bemærk at al kontakt til Skattestyrelsen skal foregå elektronisk eller per telefon. Du kan ikke få betjening på et skattecenter uden at have truffet aftale om det på forhånd.

  Du kan læse om skat i de nordiske lande og om den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst på den nordiske skatteportal Nordisk eTax.

  Kontakt myndighed
  Spørg Info Norden

  Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

  OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

  Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.