Skatt på Åland

ekonomi-1
Photographer
Magnus Fröderberg
Her finner du informasjon om allmenn og begrenset skatteplikt på Åland, skattekort, skattemelding og situasjoner der arbeidsgiveren kommer fra et annet land enn Finland/Åland eller en finsk/ålandsk arbeidsgiver sender ut en arbeidstaker til et annet nordisk land. Du kan også lese om de ålandske fradragene og hvor du kan hente skattekortet ditt på Åland.

Den generelle regelen er at du betaler skatt i landet der du jobber. På siden Skatt i Finland finner du detaljerte opplysninger om skatt for deg som kommer til Åland/Finland fra utlandet. Du kan lese om blant annet skatt på arbeidsinntekt, almenn skatteplikt og begrenset skatteplikt, skatt på kapitalinntekter samt arveavgift og gaveavgift. Via den andre lenken finner du omfattende informasjon fra Skatteförvaltningen om beskatning av arbeidstakere som kommer til Finland fra utlandet.

Hvor får jeg skattekort på Åland?

For å kunne trekke skatt av lønnen din trenger arbeidsgiveren et skattekort som du får fra den lokale skattemyndigheten Ålands skattebyrå i Mariehamn. Husk å ta med gyldig legitimasjon.

Ålandske fradrag

De ålandske fradragene er fradrag for arbeidsbolig, studier, studielån og utgifter i forbindelse med sykdom. Mer informasjon får du hos Ålands skattebyrå eller på skattemeldingsskjemaet “Ålandsbilagan”, bilagsblankett 17, 3017r. Fradragene kan enten søkes på skattemeldingsskjemaet “Ålandsbilagan” eller direkte på Skatteförvaltningens nettjeneste.

Du kan lese om alle fradrag under, på Skatteförvaltningens side om beskatning på Åland.

Reise- og husleiefradrag, fradrag for sykdomsutgifter, studiefradrag, studielånsfradrag, fradrag for inntekt av arbeid til sjøs, arbeids- og pensjonsinntektsfradrag, grunnfradrag, pensjonsinntektsfradrag i kommuneskatten, fradrag for bolig på arbeidsstedet, kommuneskatt til fellesytelser med mer.

Hva gjelder hvis du bor i ett nordisk land og jobber i et annet?

Nordisk eTax er et samarbeid mellom skattemyndighetene i de nordiske landene. Nordisk eTax består av personer fra de nordiske skattemyndighetene som er eksperter på grensekryssende skattespørsmål. Les her om skatt når du bor i ett nordisk land, men jobber i et annet.

Du bor på Åland og jobber i et annet nordisk land:


Du jobber for en privat arbeidsgiver


Du jobber for en offentlig arbeidsgiver


Du jobber som artist eller idrettsutøver


Du jobber på dansk eller norsk kontinentalsokkel


Du jobber som flygende personale


Du jobber som sjømann i internasjonal trafikk

Du jobber på Åland / i Finland og bor i et annet nordisk land:

Du jobber for en privat arbeidsgiver


Du jobber for en offentlig arbeidsgiver


Du jobber som artist eller idrettsutøver


Du jobber som flygende personale


Du jobber som sjømann i internasjonal trafikk

Det står Finland, men gjelder også Åland. Klikk på lenken under og velg det alternativet som gjelder for deg.

Mer informasjon

Kontakt myndighet

Hvis du har spørsmål om skatt på Åland, kan du kontakte Skatteförvaltningen.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.