Skat i Sverige

Skat i Sverige
Her kan du læse om skatteregler i Sverige.

Grundreglen er at du skal betale skat i det land hvor du arbejder og tjener penge. Du skal ikke betale skat i to lande for den samme indkomst. Dette reguleres af de dobbeltbeskatningsaftaler som findes mellem Sverige og de fleste EU/EØS-lande.

Når du flytter til Sverige og er blevet folkeregistreret, skal du kontakte Skatteverket for at få lavet et skattekort (A-skattsedel). Med et skattekort kan din arbejdsgiver trække skat fra din løn og betale sociale afgifter (arbejdsgiverafgifter).

Der er forskellige typer af skat for dig der er privatperson og bor og arbejder i Sverige. På Skatteverkets websider finder du information om beskatning af løn, pension, aktier, værdipapirer, personalegoder og salg af ejendomme.

Flytter du fra Sverige, er det dit arbejde og din bopæl, der ligger til grund for hvor du skal betale skat og af hvad.

Du kan gå ind på den nordiske skatteportal, Nordisk eTax, og læse generel information om skat når du bor i et nordisk land og har indkomst eller formue fra et andet nordisk land.

Hvis du har spørgsmål om beskatning når du flytter fra et andet nordisk land til Sverige og begynder at arbejde eller studere i Sverige, kan du kontakte Skatteverket for mere information.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.