Skat i Sverige

Skat i Sverige
Her kan du læse om hvordan og hvor meget skat du skal betale i Sverige. Du finder også information om skattekort, skattekonto, selvangivelse og andre vigtige svenske skatteregler når du flytter til og fra Sverige.

Du skal betale skat i det land hvor du arbejder og tjener penge. Hvis du er bosat i Sverige, opholder dig fast i Sverige eller har en væsentlig tilknytning til Sverige, er du fuldt skattepligtig i Sverige. Dette medfører at du er skattepligtig i Sverige af al indkomst både i Sverige og i udlandet.

Sverige har dobbeltbeskatningsaftaler med de fleste EU/EØS-lande så du ikke skal betale skat i to lande af den samme indkomst. Bestemmelser i dobbeltbeskatningsoverenskomsten med det andet land kan derfor medføre at den svenske beskatningsret begrænses selv om du er fuldt skattepligtig i Sverige.

Skattekort i Sverige

Hvis du bliver folkeregistreret i Sverige og vil begynde at arbejde i Sverige, skal du kontakte den svenske skattemyndighed, Skatteverket, for at få lavet et skattekort (A-skattsedel). Med et skattekort kan din arbejdsgiver trække skat fra din løn og betale sociale afgifter (arbejdsgiverafgifter).

Sådan beskattes din løn i Sverige

Når du arbejder i Sverige, trækker din arbejdsgiver skat før du får din løn udbetalt. Arbejdsgiveren betaler hver måned skatten til den svenske skattemyndighed.

Så meget betaler du i skat i Sverige

På din lønseddel står der, hvor meget din skat er. Hvor meget der trækkes i skat af din løn, afhænger af, hvilken skattesats du har. Din skattesats afhænger blandt andet af hvilken kommune i Sverige som du bor i og om du er medlem af den svenske kirke eller et andet trossamfund.

På Skatteverkets webside kan du finde ud af hvad din kommuneskattesats er og hvad du betaler i begravelsesskat, når du downloader din skattetabel.

Der er forskellige typer af skat for dig der er privatperson og bor og arbejder i Sverige. På Skatteverkets websider finder du information om beskatning af løn, pension, aktier, værdipapirer, personalegoder og salg af ejendomme.

Årsopgørelse i Sverige

Hvis du skal betale skat eller en anden for for afgift i Sverige, får du tildelt en skattekonto hos den svenske skattemyndighed, Skatteverket. Skattekontoen viser dine skatteindbetalinger, din forskudsskat og din slutskat i forhold til din årsopgørelse (skattebesked).

Når Skatteverket har kontrolleret din selvangivelse (deklaration), udregnes din slutskat. Resultatet af beregningen fremgår af din årsopgørelse. Når Skatteverket har undersøgt din selvangivelse, sender de besked om at undersøgelsen er afsluttet og så modtager du samtidigt din endelige årsopgørelse.

Skat når du flytter fra Sverige

Flytter du fra Sverige, er det dit arbejde og din bopæl, der ligger til grund for hvor du skal betale skat og af hvad.

Hvis du flytter fra Sverige, kan du stadigvæk anses som fuldt skattepligtig i Sverige hvis du har været bosiddende i Sverige og har en væsentlig tilknytning til landet. Skatteverket kan bedømme at du har væsentlig tilknytning til Sverige hvis du for eksempel har familie, har en bolig eller har et enkeltmandsfirma eller et selskab i Sverige.

Hvis du ikke har en væsentlig tilknytning til Sverige efter flytningen fra Sverige, ophører skattepligten til Sverige når du forlader Sverige. Ellers ophører skattepligten når tilknytningen ikke længere bedømmes at være væsentlig.

Hvis du er svensk statsborger eller har boet i Sverige i mindst ti år og ikke selv kan dokumentere at du ikke længere har en væsentlig tilknytning til Sverige, anser Skatteverket at du har en væsentlig tilknytning til Sverige i fem år efter at du har forladt Sverige.

Spørgsmål om beskatning i Sverige

Hvis du har spørgsmål om beskatning når du flytter fra et andet nordisk land til Sverige og begynder at arbejde eller studere i Sverige, kan du kontakte Skatteverket for konkret information om din situation.

Du kan læse mere om beskatning mellem de nordiske lande på nordisketax.net. Nordisk eTax er et samarbejde mellem skattemyndighederne i de nordiske lande.

På Nordisk eTax finder du mere information om skat når du flytter til og fra et andet nordisk land og når du bor i et nordisk land og har indkomst eller formue fra et andet nordisk land.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.