Et formelt nordisk transportsamarbejde er et skridt nærmere

08.11.22 | Nyhed
Transportdebatt under sesjonen 2022
Photographer
André Jamholt / norden.org

Intens debat om det nordiske samarbejde inden for transport og infrastruktur. Skal det formaliseres eller fortsætte som et uformelt samarbejde?

Fra venstre: Kjell-Arne Ottosson (Midtergruppen), Jon-Ivar Nygård (Norges transportminister), Timo Harakka (Finlands transportminister), Åsa Karlsson (Den Socialdemokratiske Gruppe) og Stein-Erik Lauvås (Den Socialdemokratiske Gruppe)

Det går langsomt, men det går fremad. Sikkerhedssituationen i verden forstærker kravet om et stærkere og formaliseret nordisk samarbejde om infrastruktur som transport og digitalisering. Det fremgik tydeligt under Nordisk Råds session i Helsingfors.

Nordisk Råd har i snart fire år presset på for, at de nordiske lande skal styrke samordningen af store opgaver inden for infrastruktur med et specifikt ministerråd for infrastruktur ved Nordisk Ministerråd.

Nordisk Råd mener, at en bedre koordinering er helt afgørende for, at Norden skal nå målene i statsministrenes vision 2030. Visionen kræver, at vi samordner politikken mellem de nordiske lande med henblik på at skabe bæredygtige transportløsninger til søs, på land og i luften. Det drejer sig blandt andet om elektrificering af havne og søfart, elektrificering af luftfart, bæredygtig godstransport samt en nordisk plan for højhastighedstog. 

– Det er en proces, som har været i gang i mange år. Det var et enstemmigt Nordisk Råd, som i 2018 fremhævede vigtigheden af få formaliseret samarbejdet om transport. Nordisk Råd har opbakning fra det samlede erhvervsliv. Desuden har 12 forskellige grænsekomitéer udtalt, at de ønsker et ministerråd for transport. Jeg kommer ikke til at give mig, før det er på plads, siger Stein Erik Lauvås, som er transportordfører i Udvalget for Vækst og Udvikling i Norden.

Positive signaler

Under det norske formandskab i Nordisk Ministerråd i 2022 har der været en positiv udvikling. Norge fastslog i sit formandskabsprogram ønsket om at styrke samarbejdet om transport. Nu stiller den norske transportminister et konkret forslag.

– Der er en god interaktion mellem vores ministerier i Norden, og vi mødes jævnligt. Jeg har også oplevelsen af at have et godt samarbejde med mine nordiske kolleger både formelt og uformelt. Når det gælder spørgsmålet om et ministerråd for transport, er Norge indstillet på at gå et skridt videre og etablere et permanent ministerråd for transport, men der er dog ikke fuld enighed mellem landene om dette. Det skal vi diskutere, når vi mødes i Fredrikstad i næste uge, siger Jon-Ivar Nygård, som er Norges transportminister.

Finland har en afventende holdning. Den finske transportminister, Timo Harakka, vil ikke afvise et formaliseret samarbejde, men han er i tvivl om, hvad man rent faktisk ønsker at opnå.

– Som jeg ser det, kan vi fortsætte det gode samarbejde, som det fungerer i dag, og vi kan måske på sigt også tænke strategisk i forhold til et formaliseret samarbejde. At vi arbejder uformelt, gør samarbejdet fleksibelt og effektivt, men jeg forholder mig også konstruktivt til spørgsmålet om et officielt samarbejde, siger Timo Harakka.

Hvad mener Sverige nu?

Det land, som har været mest uinteresseret i et formaliseret samarbejde, er Sverige. Og med den nye svenske regering er det endnu ikke klart, hvad Sveriges holdning er. Den svenske parlamentariker, Åsa Karlsson, fra Den Socialdemokratiske Gruppe, udtrykker tydeligt, at også Sveriges delegation i Nordisk Råd bakker op om kravet om et formaliseret samarbejde.

– Vi ved ikke, hvad den svenske minister mener om dette, men vi ved, at vi i Nordisk Råd er helt enige om, at vi ønsker denne løsning. Vi vil have et ministerråd for infrastruktur. Derfor bliver det interessant at høre den nye svenske ministers holdning til dette spørgsmål, siger Åsa Karlsson.

Contact information