Kriseberedskab i fokus på Nordisk Råds 73. session

20.10.21 | Nyhed
Christine Peterson/SIPA/Ritzau Scanpix
Photographer
Christine Peterson/SIPA/Ritzau Scanpix
Hvad har Norden lært af coronakrisen, og hvordan skal det nordiske krise- og beredskabssamarbejde styrkes fremover? Det er et bærende tema på Nordisk Råds session i København den 1.-4. november. Sidste år var sessionen digital, og i år afholdes den igen fysisk.

Der er blandt andet fokus på pandemien og samarbejdet på topmødet mellem Nordisk Råd og de nordiske statsministre den 3. november. På topmødet har rådets medlemmer mulighed for at debattere direkte med statsministrene i plenum.

– Topmødet med statsministrene bliver det vigtigste indslag på sessionen. Her skal vi diskutere, hvad vi kan lære af coronakrisen, hvordan vi kan samarbejde bedre, før vi eksempelvis lukker vores grænser, hvordan vi kan undgå at lukke grænser, og hvordan vi kan hjælpe hinanden i stedet for at skabe problemer for hinandens medborgere. Vi skylder vores medborgere at være bedre forberedte på den næste krise, siger Nordisk Råds præsident, Bertel Haarder.

Liste med opfordringer til statsministrene

Op til topmødet har Nordisk Råds Præsidium udarbejdet en liste over konkrete forslag til bedre samordning under kriser, som de ønsker at statsministrene tager stilling til i debatten.

Blandt andet opfordrer rådet statsministrene til at arbejde for en ny nordisk aftale om beredskabssamarbejde og krisehåndtering i tråd med øvrige aftaler om eksempelvis social sikring og det fælles arbejdsmarked.

Nordisk Råd efterlyser også en ensartet eller fælles nordisk kriseberedskabslov, alternativt en harmonisering af kriseberedskabslovene i de nordiske lande. Desuden ønsker rådet en ny nordisk beredskabsenhed ved at styrke og udbygge allerede eksisterende netværk og institutioner.

Herudover foreslår rådet en analyse og revidering af alle nordiske aftaler med henblik på at kunne nå målene i den nordiske vision 2030, om at Norden skal være verdens mest bæredygtige og integrererede region i 2030.

Desuden er kriseberedskab et gennemgående tema i en række betænkninger, som sessionen behandler onsdag den 3. november. Hvis de godkendes, bliver de til rekommandationer, som gives videre til de nordiske regeringer.

Natos generalsekretær besøger sessionen

Forsvars- og sikkerhedspolitik er et andet centralt emne på sessionen. Det understreges af, at Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, er inviteret som gæstetaler. Stoltenberg holder et oplæg for Nordisk Råd samme dag som topmødet. Talen efterfølges af en forsvarsdebat i plenum.

Nordisk Råds vicepræsident, Annette Lind, ser frem til Stoltenbergs besøg. 

– Jeg glæder mig meget til at møde min partifælle, Stoltenberg. Jeg er selv udenrigspolitisk ordfører i Socialdemokratiet, så det betyder rigtig meget for mig at høre, hvad generalsekretæren har at sige. 

Den 73. session afholdes på Christiansborg i København. Alle plenumdebatter livestreames (link kommer senere).

FAKTA:

– Nordisk Råds session samler politikere fra hele Norden. Der er blandt andet deltagelse af Nordisk Råds medlemmer, nordiske statsministre og flere andre nordiske ministre samt internationale gæster.

– Sessionen arrangeres hvert år om efteråret, og i år er det den 73. session i rækken. 

– Sessionen åbnes officielt tirsdag den 2. november kl. 14 (dansk tid), men den starter allerede dagen før med blandt andet partigruppemøder. Sessionen afsluttes torsdag den 4. november kl. 16.

– På sessionens sidste dag vælges en ny præsident og en ny vicepræsident for 2022. De kommer fra Finland, som har præsidentskabet for Nordisk Råd i 2022.

– Nordisk Råd er det officielle organ for samarbejdet mellem de nordiske parlamenter. Rådet har 87 medlemmer, som kommer fra Danmark, Finland, Island, Norge, og Sverige samt Færøerne, Grønland og Åland.