Natos generalsekretær gæster Nordisk Råds session

07.09.21 | Nyhed
Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg
Fotograf
NATO
Forsvarssamarbejde er blevet en mere og mere central del af det nordiske samarbejde. Det bliver også et af de temaer, som skal tages op og debatteres på Nordisk Råds session i København i november, hvor Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, er gæstetaler. Han holder et indlæg på sessionen den 3. november.

Nordisk Råds præsident, Bertel Haarder, regner med, at generalsekretærens tale vil inspirere til en livlig debat om behovet for yderligere fokus på fælles nordiske sikkerheds- og krisestrategier.

På Præsidiets septembermøde blev der diskuteret flere sager, som er direkte forbundet med kriseberedskab. Præsidenten konstaterer, at dette i øjeblikket nærmere er reglen end undtagelsen. 

Han understreger, at det har en stor symbolsk betydning, at Natos generalsekretær skal tale i Nordisk Råd.

– Under hele den kolde krig havde det været utænkeligt at diskutere forsvarspolitik og invitere Natos generalsekretær til Nordisk Råd, siger Bertel Haarder. Men forsvarssamarbejdets betydning er steget. I dag er det nordiske forsvarssamarbejde organiseret i Nordefco. Nordatlanten og Arktis har fået større betydning i vores samarbejde, både med hensyn til miljø, trafik og ikke mindst sikkerhed. Det bliver spændende at høre Jens Stoltenbergs tanker.

Nordisk Råds vicepræsident, Annette Lind, er også forventningsfuld op til besøget.

– Det nordiske samarbejde skaber værdi for landene og bygger på vores fælles værdier. Når verden brænder, skal Norden udnytte sin globale position og være et forbillede. Jeg ser derfor frem til, at Nordisk Råd får mulighed for at diskutere forsvars- og sikkerhedspolitik med Natos generalsekretær på sessionen i København, siger Annette Lind.  

Som tidligere statsminister i Norge har Jens Stoltenberg naturligvis et dybtgående kendskab til Norden og forholdene i vores region.

– Norden som region er karakteriseret ved fred og stabilitet, siger generalsekretær Stoltenberg. Nato er en bidragende årsag til dette sammen med vores allierede og vores nære samarbejdspartnere.

COVID-19 har øget interessen for krisesamarbejde.

– Coronapandemien har gjort os endnu mere opmærksomme på, at vi virkelig har grund til at effektivisere vores fælles kriseberedskab, understreger Nordisk Råds præsident. Kommende kriser kan se helt anderledes ud, og det er klart, at vi har bedre forudsætninger for at håndtere de problemer, der opstår, hvis vi agerer i fællesskab.

– Nordisk Råd vedtog en samfundssikkerhedsstrategi i 2019, og siden da har vi arbejdet hårdt for, at de forslag, der indgår i den, bliver implementeret, konstaterer Bertel Haarder. På Præsidiets møde blev eksempelvis tanken om et fælles nordisk kriseberedskabslager diskuteret. Det er et forslag helt i tråd med tankerne i strategien.

 

 

Budgetforhandlinger mellem Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd

På Præsidiets møde behandlede man også de igangværende forhandlinger mellem Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd vedrørende budgettet for 2022. Nordisk Råd modsætter sig blandt andet nedskæringerne i kultur- og uddannelsesbevillingerne. Det endelige budgetforslag fremlægges for Nordisk Råd på sessionen i november,