Ny rapport tager temperaturen på den bæredygtige omstilling i Norden

30.08.21 | Nyhed
Windmills
Fotograf
Nicholas Doherty Unsplash
En ny rapport fra Nordisk Ministerråd tager temperaturen på arbejdet med den bæredygtige omstilling, som efter en sommer med voldsomme vejrfænomener virker mere aktuel end nogensinde. Rapporten viser, at den grønne omstilling er den største udfordring i Norden, mens parametre som fx social bæredygtighed og konkurrencedygtighed er tættere på mål.

Sidste uge offentliggjorde FNs Klimapanel deres sjette hovedrapport med en samlet vurdering af klimaforandringerne. Konklusionen er klar og peger på behovet for en hurtig reduktion af drivhusgasudslip. I de nordiske lande er der også gjort status, og Nordisk Ministerråd har netop udgivet en baselinerapport, som kortlægger hvor langt den nordiske region er på en række bæredygtighedsparametre, herunder klima og miljø. Konklusionen er, at der stadig er et stykke vej, før Norden kan erklære sig som den mest bæredygtige region i verden.

De nordiske lande har flere fælles udfordringer i den bæredygtige udvikling. Baselinerapporten skaber et rigtig godt udgangspunkt for at kunne arbejde videre med vores fælles vision om at gøre Norden til den mest bæredygtige region inden 2030

Thomas Blomqvist, Nordisk samarbejdsminister, Finland

Den grønne omstilling halter

Især den grønne omstilling er den store udfordring i Norden. Rapporten viser, at Nordens drivhusgasemissioner stadig er for høje og at biodiversiteten er under pres. Rapporten viser desuden, at de nordiske lande har en udfordring med for højt forbrug og produktion. Det står dog ikke kun skidt til. Når det kommer til grøn innovation og grøn vækst, er Norden godt på vej. Især vinder anvendelsen af vedvarende energikilder frem.

”De nordiske lande har flere fælles udfordringer i den bæredygtige udvikling. Baselinerapporten skaber et rigtig godt udgangspunkt for at kunne arbejde videre med vores fælles vision om at gøre Norden til den mest bæredygtige region inden 2030,” udtaler Thomas Blomqvist, Nordisk samarbejdsminister, Finland.

Social bæredygtighed og konkurrencedygtighed er godt på vej

Rapporten viser, at de nordiske lande står stærkt, når det kommer til konkurrencedygtighed. Det gælder eksempelvis områder som uddannelse, forskning og innovation. Det går også godt, når det kommer til social bæredygtighed. De nordiske borgere har generelt et godt helbred, høj økonomisk lighed, stærk social tillid og et pulserende kulturliv. Rapporten identificerer dog en række udfordringer knyttet til blandt andet ligestilling mellem kønnene og ligestilling mellem individer i samfundet. Det nordiske arbejdsmarked har ikke en god kønsbalance og det halter med integrationen af ikke-EU-borgere.

Nordisk Ministerråd sætter ind på arbejdet

Nordisk Ministerråd arbejder aktivt på at bidrage til opfyldelsen af ​​visionen. Der er blandt andet vedtaget en handlingsplan som beskriver de initiativer, der skal understøtte den bæredygtige udvikling i regionen. Men Nordisk Ministerråds arbejde alene er ikke nok til at nå visionen, det kræver handling i hele Norden fra alle aktører. Generalsekretær for Nordisk Ministerråd, Paula Lehtomäki udtaler:

”Vi har otte år til at nå visionen, så vi har ingen tid at spilde. Hvis vi skal lykkes med dette, skal hele Norden bevæge sig i samme retning. Dette års klimatopmøde i Glasgow, COP26, bliver et vigtigt sted at fortsætte samarbejdet på tværs af politik, erhvervsliv, civilsamfund og borgere.”

Om rapporten

I rapporten kan du finde en oversigt over de forskellige indikatorer og detaljer omkring de tre strategiske områder for bæredygtighed som rapporten måler på. Rapporten er udarbejdet for Nordisk Ministerråd af Rambøll Management Consulting og tager temperaturen på bæredygtighedsarbejdet i de nordiske lande på tværs af 45 indikatorer inden for de tre strategiske prioriteringer ’en grønt Norden’, ’et konkurrencedygtigt Norden’ og ’et socialt bæredygtigt Norden’.

Om Vision 2030

I august 2019 vedtog de nordiske statsministre en ny vision for det nordiske samarbejde om, at Norden inden 2030 skal være verdens mest bæredygtige og integrerede region.