Ny rapport tar temperaturen på den bærekraftige omstillingen i Norden

30.08.21 | Nyhet
Windmills
Fotograf
Nicholas Doherty Unsplash
En ny rapport fra Nordisk ministerråd tar temperaturen på arbeidet med den bærekraftige omstillingen, som etter en sommer med voldsomme værfenomener virker mer aktuell enn noensinne. Rapporten viser at den grønne omstillingen er den største utfordringen i Norden, mens parametre som f.eks. sosial bærekraft og konkurransedyktighet er nærmere mål.

Forrige uke offentliggjorde FNs klimapanel sin sjette hovedrapport med en samlet vurdering av klimaendringene. Konklusjonen er klar og peker på behovet for en rask reduksjon av drivhusgassutslipp. I de nordiske landene er det også gjort opp status, og Nordisk ministerråd har nettopp gitt ut en baseline-rapport som kartlegger hvor langt den nordiske regionen har kommet på en rekke bærekraftparametre, blant annet klima og miljø. Konklusjonen er at det fortsatt er et stykke igjen før Norden kan erklære seg som den mest bærekraftige regionen i verden.

De nordiske landene har flere felles utfordringer i den bærekraftige utviklingen. Baseline-rapporten skaper et veldig godt utgangspunkt for å kunne jobbe videre med vår felles visjon om å gjøre Norden til verdens mest bærekraftige region innen 2030

Thomas Blomqvist, nordisk samarbeidsminister, Finland

Den grønne omstillingen halter

Spesielt den grønne omstillingen er den store utfordringen i Norden. Rapporten viser at Nordens drivhusgassutslipp fortsatt er for høye, og at det biologiske mangfoldet er under press. Rapporten viser dessuten at de nordiske landene har en utfordring med for høyt forbruk og produksjon. Det står imidlertid ikke bare dårlig til. Når det gjelder grønn innovasjon og grønn vekst, er Norden godt på vei. Spesielt vinner bruken av fornybare energikilder fram.

“De nordiske landene har flere felles utfordringer i den bærekraftige utviklingen. Baseline-rapporten skaper et veldig godt utgangspunkt for å kunne jobbe videre med vår felles visjon om å gjøre Norden til verdens mest bærekraftige region innen 2030, uttaler Thomas Blomqvist, nordisk samarbeidsminister i Finland.

Sosial bærekraft og konkurransedyktighet er godt på vei

Rapporten viser at de nordiske landene står sterkt når det gjelder konkurransedyktighet. Det gjelder for eksempel områder som utdanning, forskning og innovasjon. Det går også bra når det gjelder sosial bærekraft. Innbyggerne i Norden har generelt god helse, høy økonomisk likhet, sterk sosial tillit og et pulserende kulturliv. Rapporten identifiserer imidlertid en rekke utfordringer knyttet til blant annet likestilling mellom kjønnene og likestilling mellom individer i samfunnet. Det nordiske arbeidsmarkedet har ikke en god kjønnsbalanse, og integreringen av ikke-EU/EØS-borgere går langsomt.

Nordisk ministerråd satser på arbeidet

Nordisk ministerråd jobber aktivt med å bidra til at visjonen blir oppfylt. Det er blant annet vedtatt en handlingsplan som beskriver initiativene som skal støtte opp under den bærekraftige utviklingen i regionen. Men Nordisk ministerråds arbeid alene er ikke nok til å nå visjonen. Det krever handling i hele Norden fra alle aktører. Generalsekretær for Nordisk ministerråd, Paula Lehtomäki, uttaler:

“Vi har åtte år til å nå visjonen, så vi har ingen tid å miste. Hvis vi skal lykkes med dette, må hele Norden bevege seg i samme retning. Årets klimatoppmøte i Glasgow, COP26, blir et viktig sted for å fortsette samarbeidet på tvers av politikk, næringsliv, sivilsamfunn og borgere.”

Om rapporten

I rapporten kan du finne en oversikt over de ulike indikatorene og detaljene rundt de tre strategiske områdene for bærekraft som rapporten måler på. Rapporten er utarbeidet for Nordisk ministerråd av Rambøll Management Consulting og tar temperaturen på bærekraftarbeidet i de nordiske landene på tvers av 45 indikatorer innenfor de tre strategiske prioriteringene “et grønt Norden”, “et konkurransedyktig Norden” og “et sosialt bærekraftig Norden”.

Om Visjon 2030

I august 2019 vedtok de nordiske statsministrene en ny visjon for det nordiske samarbeidet om at Norden innen 2030 skal være verdens mest bærekraftige og integrerte region.