Reformeret samarbejde skaber mere nordisk nytte

14.09.18 | Nyhed
6 på gaden - Dagfinn Høybråten
Fotograf
Ane Cecilie Blichfeldt
Det nordiske samarbejde er mere relevant end tidligere. Organisationen fungerer bedre og reagerer hurtigere, og indholdet af samarbejdet har en tydeligere kobling til den aktuelle politiske agenda i regionen end før. Det fremgår af en evaluering af reformprocessen af arbejdet inden for Nordisk Ministerråd, som blev præsenteret den 20. juni.

Evalueringen kan ses som et supplement til og en bekræftelse af resultaterne af en tidligere undersøgelse, hvor indbyggere i hele Norden vurderede samarbejdet. Den helt nye evaluering bygger på interview med politikere, embedsmænd og andre interessenter – dvs. personer, som arbejder tæt på eller inden for Nordisk Ministerråd. Denne gang evalueres den reformproces, som Nordisk Ministerråd har gennemgået i løbet af de seneste 4 år.

Alt i alt kan man sige, at forandringerne generelt får virkelig gode vurderinger.

Vi havde et oprigtigt ønske om at komme væk fra en ensidig rolle som mødearrangør.

– Vores mål var et mere politisk relevant samarbejde med et effektivt sekretariat, som støtter politikerne i deres arbejde med centrale politiske spørgsmål og i at skabe nordisk nytte for nordboerne, siger generalsekretær Dagfinn Høybråten. Vi havde et oprigtigt ønske om at komme væk fra en ensidig rolle som mødearrangør, tilføjer han.

Evalueringen viser, at denne ambition er blevet indfriet. Et af de vigtigste positive resultater er de sektorspecifikke strategiske analyser, som uafhængige eksperter har udarbejdet for Nordisk Ministerråd i de senere år. Analyserne har præget den politiske dagsorden på de områder, som er blevet undersøgt: sundhed, arbejdsmarked, energi, miljø og nu senest den nordiske velfærdsmodel. Flere konkrete beslutninger i de senere år har deres oprindelse i de forslag, som blev fremlagt i analyserne.

De seneste fem år af samarbejdet er i øvrigt karakteriseret ved en effektivisering. Samtidig med at det nordiske budget er blevet reduceret, har ministerrådet indledt et samarbejde på områder som samfundssikkerhed og integration, global bæredygtighed, digitalisering samt profilering af Norden som region.

Diskussionen om reformer kommer uden tvivl til at fortsætte.

- Generalsekretæren har været en drivkraft i dette vigtige reformarbejde. Resultatet er positivt, siger Sveriges samarbejdsminister og udenrigsminister, Margot Wallström. Men det er vigtigt at huske på, at dette reformarbejde kun begyndelsen på en længere proces, tilføjer hun. Diskussionen om reformer kommer uden tvivl til at fortsætte. 

Evalueringen er udarbejdet af kommunikationsbureauet Resonans Kommunikation i foråret 2018.

Læs evalueringsrapporten "Evaluering af reformarbejdet Nyt Norden i Nordisk Ministerråd 2014-2017":

Konkrete resultater af reformarbejdet

Strategiske analyser: Det nordiske samarbejde fornyes

Könberg-rapporten om det nordiske sundhedssamarbejde har blandt andet medført et stærkt samarbejde om antibiotikaresistens, specialbehandling, sjældne diagnoser, psykiatri, social ulighed i sundhedsvæsenet samt en udvidelse af samarbejdet på lægemiddelområdet. Samarbejdet har bidraget til bedre sundhedstjenester og lægemidler til nordboerne.

Nielson-rapporten om samarbejdet på arbejdslivsområdet i Norden har blandt andet resulteret i et ambitiøst forskningsprojekt med fokus på, hvordan vi skal kunne garantere sikre arbejdspladser og gode arbejdsvilkår også i fremtidens globaliserede og teknologisk forandrede nordiske samfund.

Ollila-rapporten om det nordiske energisamarbejde har blandt andet medført et stærkt samarbejde i forhold til EU's energiunion, en højere prioritering af nordisk energiforskning og en forbedring af det regionale energisamarbejde i Norden. Det effektiviserede elsamarbejde bidrager til at give nordboerne en billigere og grønnere elektricitet.

Samarbejde om EU og andre internationale forhold: En stærkere nordisk stemme

Fælles udtalelser påvirker de globale klimaforhandlinger. Et eksempel på dette er de nordiske energiministres fælles erklæring om nordisk lederskab, når det gælder klimavenlige løsninger på G20-mødet i maj 2018.

Fælles nordiske løsninger påvirker samtalerne inden for EU. Et eksempel på dette er de nordiske samarbejdsministres fælles udtalelse om betydningen af den nordiske model i forbindelse med behandlingen af EU's søjle for sociale rettigheder.

Nordisk profilering og positionering skaber synlighed for nordiske værdier og løsningsmodeller. Det baner også vejen for nordisk eksport. Et eksempel på dette er de nordiske pavilloner på FN's miljøkonferencer i Paris, Marokko, Bonn og på det kommende møde i Katowice samt cirka hundrede profileringsevents rundt om i verden, som er blevet gennemført med støtte fra Nordisk Ministerråd.

Reformen af de nordiske strukturer: Bedre reaktionsevne, hurtigere beslutninger om arbejdsformer, som er knyttet til nye udfordringer

I 2017 blev der nedsat et ad hoc-ministerråd, som i perioden 2017-2020 skal arbejde for, at Norden også er en digital foregangsregion i fremtiden. Samarbejdet fokuserer blandt andet på at gøre det muligt for nordiske borgere at bruge nationale systemer som NemID grænseløst i Norden. Samarbejdet fokuserer også på koordineret udvikling af femte generations trådløse netværk. 5G kan skabe nye løsninger og muligheder, blandt andet inden for transport-, velfærds-, landbrugs- og energisektorerne.

Umiddelbart efter terrorangrebene i Europa og Norden i 2015 blev der etableret et nordisk samarbejde om demokrati, inklusion og sikkerhed. Samarbejdet fokuserer på sikre byer og erfaringsudveksling i arbejdet mod ekstremisme og radikalisering.

• Nordic Safe Cities

I forbindelse med flygtningekrisen i 2015-2016 blev der etableret et nordisk samarbejde om integration af flygtninge og indvandrere. Samarbejdet drejer sig om erfaringsudveksling, for eksempel i arbejdet med at inkludere flygtninge på arbejdsmarkedet.