Nordiske klimaløsninger på COP23

11.10.17 | Nyhed
Nordic Solutions at COP23 theme photo
Photographer
Ricky John Molloy
En ambitiøs klimadagsorden er en vigtig del af de nordiske landes indsatser for at nå de globale bæredygtighedsmål. På FN's klimatopmøde (COP23) den 6.-17. november inviterer Nordens pavillon til en debat om, hvordan nordiske løsninger kan bidrage til at løse de globale klimaudfordringer.

Under overskriften Nordic Solutions to Global Challenges trækker Nordens pavillon hele tiden paralleller til de globale bæredygtighedsmål med fokus på realistiske og omkostningseffektive løsninger, som kan gennemføres i stor skala.

Bæredygtigt forbrug og bæredygtig produktion får sin egen temadag, og temaet går igen under de nordiske temadage om mad og bioøkonomi. Der bliver afholdt en særlig temadag om nordiske energiløsninger, men energispørgsmålene er selvskrevne, også under temadagene om bæredygtig byplanlægning og regional udvikling, Arktis, finansiering og klimalovgivning.

Hele programmet, som koordineres af Nordisk Ministerråd, findes på netstedet norden.org/cop23.

Hovedbudskaberne livestreames

I den nordiske stand indledes hver dag med en uofficiel morgensamtale med en nordisk eller international profil, mens en sammenfattende eftermiddagsbriefing samler hovedpointerne fra temadagen op og drager paralleller til de igangværende klimaforhandlinger. Disse samtaler livestreames på Facebook Live.

Følg Facebook-begivenheden Nordic Climate Solutions at COP23 for at få opdateringer om livestreaming og deltage i diskussionerne om #nordicsolutions på Twitter.