Unges trivsel på den politiske dagsorden

03.12.20 | Nyhed
Demokrati for unge liv
Fotograf
norden.org
De fleste unge trives med deres liv, men flere og flere vantrives. Den udvikling vil de nordiske uddannelsesministre nu sætte under lup. Hvorfor sker det, og hvad kan uddannelsessektoren bidrage med for at øge trivslen blandt unge?

Den nye vision for det nordiske samarbejde har særligt fokus på et konkurrencedygtigt og socialt bæredygtigt Norden, som fremmer viden, inklusion og sammenhold. En vigtig forudsætning for dette er, at vores unge trives. Derfor er det vigtigt at forebygge vantrivsel.  Ikke mindst den sociale isolation under pandemien har gjort sit til, at flere unge vantrives.

Det er stadig sådan, at unge fra familier med et lavt uddannelses- og indkomstniveau er under størst pres i forhold til trivsel og udsathed, men nu stiger andelen af vantrivsel også blandt unge i ressourcestærke familier. Den danske minister for uddannelse og forskning, Ane Halsboe-Jørgensen, er bekymret for de unge, men også imponeret.

– Jeg er imponeret over, hvordan vores unge tackler pandemien. De bakker op om retningslinjerne, deltager aktivt i deres uddannelse og finder sammen på nye måder. Men vi må ikke lukke øjnene for, at det også er vanskelige tider, og at mange har det svært. Vi har måske mere end nogensinde brug for fællesskab. Derfor er jeg glad for, at vi på tværs af Norden nu sætter fokus på, hvordan unge har det – både lige nu og helt generelt. Vi kan lære meget af hinanden, siger Ane Halsboe-Jørgensen.

Den nordiske samfundsmodel har bidraget til social mobilitet og muligheden for selvrealisering. Det er en på alle måder ønskelig udvikling, men alle medaljer har en bagside.

I dagens samfund er der også opstået et fokus på individuelle præstationer, og de skal være i top. Det almindelige er ikke længere godt nok. Idéen om det perfekte er blevet den nye standard.

Samtidig er vantrivsel blandt unge en kompleks problemstilling, som kan skyldes flere faktorer. Der peges på en række problemstillinger i forbindelse med sociale medier, digitalisering og fraværet af ægte relationer, men uddannelse spiller også en vigtig rolle, blandt andet den voksende præstationskultur.

En generel tendens til løbende test og måling af eleverne kan bidrage til, at uddannelse forbindes med et konstant pres. Undersøgelser viser, at præstationspresset kommer fra de unge selv, deres forældre, uddannelsessystemet og samfundsdebatten. De unge udtrykker selv, at de mangler et fællesskab under uddannelsen.

Det danske formandskab har sat fokus på, hvad uddannelsessektoren kan bidrage med for at forbedre de unges faglige og sociale trivsel.

 

De nordiske uddannelsesministre vil tage initiativ til et studie, som skal kortlægge de indsatser, der har en positiv indvirkning på unges trivsel.  På deres digitale møde torsdag den 3. december udvekslede uddannelses- og forskningsministrene viden og erfaringer på området. I løbet af 2021 planlægger Danmark desuden at afholde en international konference med fokus på trivsel.