Ungas välbefinnande på den politiska dagordningen

03.12.20 | Nyhet
Demokrati for unge liv
Fotograf
norden.org
De flesta unga trivs med sina liv, men andelen som vantrivs växer. Det ska de nordiska utbildningsministrarna nu sätta under lupp. Varför har det blivit så, och vad kan utbildningssektorn bidra med för att öka välbefinnandet bland unga människor?

Den nya visionen för det nordiska samarbetet har ett särskilt fokus på ett konkurrenskraftigt och socialt hållbart Norden som främjar kunskap, inkludering och sammanhållning. En viktig förutsättning för det är att unga människor mår bra. Därför är det viktigt att förebygga vantrivsel.  Inte minst har den sociala isoleringen under rådande pandemi bidragit till att fler unga mår dåligt.

Fortfarande är det unga i familjer med låg utbildning och inkomst som det är mest tryck på när det gäller välbefinnande och utsatthet, men nu växer också andelen unga som mår dåligt i socioekonomiskt starka familjer. Den danska utbildnings- och forskningsministern Ane Halsboe-Jørgensen är orolig för ungdomarna, men också imponerad av dem.

– Jag är imponerad av hur våra unga tacklar pandemin. De följer riktlinjerna, deltar aktivt i sin utbildning och hittar på nya sätt att umgås. Men vi får ändå inte blunda för att tiderna är tuffa, och det kan vara svårt för många. Vårt behov av gemenskap är kanske större än någonsin. Därför är jag glad över att vi i hela Norden nu sätter fokus på hur unga har det – både nu och i allmänhet. Vi kan lära oss mycket av varandra, säger Ane Halsboe-Jørgensen.

Den nordiska samhällsmodellen har bidragit till social rörlighet och möjligheter att förverkliga sig själv. Det är på alla sätt en önskvärd utveckling, men alla medaljer har en baksida.

I dagens samhälle fokuseras det alltmer på individuella prestationer – och kraven är höga. Det vanliga räcker inte längre. Idén om det perfekta har blivit det nya normala.

Samtidigt är vantrivsel bland unga ett komplext problem som kan ha flera bakomliggande orsaker. Det kan handla om utmaningar som har att göra med sociala medier, digitalisering och brist på äkta mänskliga relationer. Men även utbildning spelar en viktig roll, bland annat en växande prestationskultur.

En allmän tendens att hela tiden testa och bedöma eleverna kan bidra till att utbildning förknippas med ständig press. Undersökningar visar också att prestationspressen även kommer från de unga själva, deras föräldrar, utbildningssystemet och samhällsdebatten. De unga säger också att de saknar en gemenskap under utbildningen.

Det danska ordförandeskapet har satt fokus på vad utbildningssektorn kan bidra med för att förbättra de ungas skoltrivsel och sociala välbefinnande.

 

De nordiska utbildningsministrarna ska initiera en studie som kartlägger satsningar som har en positiv effekt på ungas välbefinnande.  På sitt digitala möte torsdagen den 3 december utbytte utbildnings- och forskningsministrarna kunskap och erfarenheter på området. Under 2021 planerar Danmark även en internationell konferens med fokus på välbefinnande.