Nye mål for biodiversitet skal være ambitiøse

10.04.19 | Nyhed
Plasterklæring 2019
Fotograf
Birgir Ísleifur Gunnarsson.

Nordiske miljøministre samlet i Island den 10. april. 

Tabet af biodiversitet er en af de største udfordringer, som vi mennesker står overfor. Nu opfordrer de nordiske miljøministre til, at man hæver ambitionsniveauet og lader de unge komme til orde i drøftelserne, når FN skal sætte nye mål.

Internationale undersøgelser viser, at arter forsvinder, og at økosystemer skades og ødelægges i et tempo, som truer livsbetingelserne for både os, der lever i dag, og for fremtidige generationer.

Fremskridt

Inden for rammerne af FN’s Biodiversitetskonvention (CBD) samarbejder verdens lande om at standse dette tab, blandt andet gennem naturfredning og omstilling af erhverv, der forbruger naturens ressourcer, især landbrug, fiskeri, skovbrug og turisme.

– CBD-konventionen er meget vigtig. Og nu, hvor biodiversitetsmålene skal revideres, er det afgørende, at vi sætter nye, ambitiøse mål, og ikke mindst at vi mere end nogensinde gør en målrettet indsats for at nå dem. Vi bør blandt andet fokusere på at opnå synergieffekter mellem biodiversitet og andre miljøudfordringer, heriblandt kampen mod ørkendannelse og klimaændringer, siger miljøminister Guðmundur Ingi Guðbrandsson fra Island, som har formandskabet for Nordisk Ministerråd i 2019.

Brev til FN

På denne uges ministermøde i Island blev de nordiske miljøministre enige om at sende et fælles brev til CBD-konventionen for at understrege vigtigheden af et højt ambitionsniveau for at nå de nye mål, der kommer efter 2020.

Miljøministrene besluttede også, at de nordiske lande skal udveksle positive erfaringer med harmonisering af love, politik og forvaltningspraksis på tværs af klima- og biodiversitetsmål og bidrage til temaet ”nature-based solutions” på FN’s klimasamling den 23. september 2019.

De unge skal inkluderes

Sidste efterår foreslog Nordisk Råd, at man skulle give de unge en stærkere stemme i internationale drøftelser om biodiversitet og opfølgningen på de nye mål.

De nordiske miljøministre har bedt Nordisk Ministerråd om at følge op på initiativet med et projekt, som sikrer, at børn og unges synspunkter bliver hørt i arbejdet med udformningen af de nye rammer for FN’s Biodiversitetskonvention.

– De unge skal arve jorden. Derfor er det en selvfølge, at de skal have indflydelse på, hvordan vi skal behandle den og passe på den, siger miljøminister Guðbrandsson.

Fredningskonference

Naturfredning og nationalparker er nogle af de vigtigste instrumenter, som de nationale myndigheder kan tage i brug for at bevare mangfoldigheden i naturen. Det er tiltag, som også er med til at værne om landskaber, større uberørte naturområder, geologisk diversitet, kulturminder og historie. Derudover har de stor betydning for turisme, rekreation og koblingen mellem menneske og natur. Naturbeskyttelse er et prioriteret område for det islandske formandskab for Nordisk Ministerråd i 2019.

– Derfor vil vi i anden halvdel af 2020 arrangere en international konference, hvor vi samler nordiske institutioner med ansvar for forvaltningen af fredede områder, fortæller Guðbrandsson.