Arktisten alueiden pohjoismainen neuvonantajakomitea (NRKA)

Pohjoismaiden ministerineuvoston alaisuuteen perustettiin uuden arktisen yhteistyöohjelman hyväksymisen yhteydessä vuonna 2002 arktisten alueiden pohjoismainen neuvonantajakomitea (NRKA). NRKA koostuu Arktisen neuvoston pohjoismaisista jäsenistä sekä Ahvenanmaan, Färsaarten ja Grönlannin edustajista. NRKA:n tehtävänä on toimia pohjoismaisten yhteistyöministerien ja pohjoismaisen yhteistyökomitean neuvonantajana arktiseen toimintaan liittyvissä asioissa.

Arktisten alueiden pohjoismainen neuvonantajakomitea (NRKA)

Arktisen asiantuntijakomitean sihteeristö