Sisältöä ei ole saatavilla valitsemallasi kielellä, joten se näytetään kielellä Swedish.

Ansökningsprocessen för Nordiskt Partnerskap för Arktis 2018 öppnar snart

27.11.17 | Uutinen
Isbiter

Isbiter utenfor Ilulissat, Grønland

Photographer
Silje Bergum Kinsten/norden.org
Ansökningsprocessen för stödmedel inom ramen för samarbetsprogrammet Nordiskt Partnerskap för Arktis 2018-2021 kommer att annonseras i början av december 2017.

Nordiska Rådet godkände den 2 november 2017 Nordiska ministerrådets arktiska samarbetsprogram – Nordiskt Partnerskap för Arktis 2018-2021.

Programmets övergripande syfte är att fortsätta arbetet med att skapa och bidra till en hållbar utveckling i Arktis. Programmets prioriteringar kommer således att ta utgångspunkt i utvecklingen i förhållande till planeten jämte befolkningen, tillväxten och välfärden i området.

För att generera denna utveckling kommer särskild fokus att ligga på samarbeten och partnerskap. Programmet kommer att administreras av Nordregio i samarbete med Nordiska ministerrådets sekretariat.   

I juni 2018 kommer ansökningsprocessen att resultera i ett beslut om vilka projekt som kommer att motta stödmedel från det Arktiska samarbetsprogrammet

Information om ansökningsprocessen kommer att läggas upp på både Nordregios hemsida, www.nordregio.se, och Nordiska ministerrådets hemsida www.norden.org.