Nordiska informationskontoret i Sönderjylland / Sydschleswig

Det nordiska informationskontoret har till uppgift att samordna den nordiska verksamheten i Sönderjylland och informera om det nordiska samarbetet. Kontoret förmedlar nordisk kultur genom en rad aktiviteter i gränsregionen bl.a. nordiska författarbesök, konstutställingar, konserter, läsekretsar och resor i Norden. Samtidigt har kontoret också till uppgift att stärka kunskapen om Södra Jylland och Sydschleswig i övriga Norden.

Information

Postadress

Dansk adresse:
Postboks 528,
DK-6330 Padborg

Besøgsadresse:
Norderstr. 59,
D-24939 Flensborg

Contact
Phone
+ 49 461 8697 111