Nordisk informasjonskontor i Sørjylland

Det nordiske informasjonskontoret har til oppgave å samordne den nordiske virksomheten i Sørjylland og informere om det nordiske samarbeidet. Kontoret formidler nordisk kultur gjennom en rekke aktiviteter i grenseregionen, blant annet nordiske forfatterbesøk, kunstutstillinger, konserter, lesesirkler og reiser i Norden. Samtidig har kontoret også til oppgave å styrke kunnskapen om Sør-Jylland i resten av Norden.

Information

Postadresse

Dansk adresse:
Postboks 528,
DK-6330 Padborg

Besøgsadresse:
Norderstr. 59,
D-24939 Flensborg

Contact
Phone
+ 49 461 8697 111