Viestintäosasto (KOMM)

Osastolla työskentelee tiedottajia, verkkotoimituksen työntekijöitä, tulkkeja, kääntäjiä, julkaisutyöntekijöitä, projektityöntekijöitä, ylläpitäjiä ja opiskelija-avustajia, jotka huolehtivat yhdessä viestintäpäällikön kanssa Pohjoismaiden neuvoston ja Pohjoismaiden ministerineuvoston pitkän ja lyhyen aikavälin viestinnästä ja tiedotuksesta.

Information

Postiosoite

Ved Stranden 18
1061 Köpenhamn K

Contact
Puhelin
+45 33 96 02 00
Sähköposti

Content

  Erityisasiantuntija / kääntäminen ja tulkkaus

  Viestintäosasto (KOMM)

  Julkaisuyksikkö
  Julkaisuyksikkö on Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristön kustantamo. Julkaisemme vuosittain noin 200 nimikettä. Osa julkaisuista on tulosta Pohjoismaiden ministerineuvoston kokonaan tai osittain rahoittamista tutkimushankkeista. Osa taas on Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristön toimeksiannosta julkaistavia poliittisia ohjelmia, toimintasuunnitelmia, analyyseja ja vastaavia. Julkaisuyksikkö antaa sekä julkaisemiseen että Pohjoismaiden ministerineuvoston visuaaliseen ilmeeseen liittyvää ohjeistusta. Kaikki julkaisut ovat ladattavissa maksutta osoitteesta www.norden.org/NordPub.
  Siirry organisaatioon
  Käännös- ja tulkkausyksikkö

  Käännös- ja tulkkausyksiköllä (Tolk) on päävastuu Pohjoismaiden neuvoston ja Pohjoismaiden ministerineuvoston käännös- ja tulkkauspalveluista. Yksikössä työskentelee neljä erityisasiantuntijaa ja koordinaattori.

  Siirry organisaatioon
  Verkkotoimitus
  Verkkotoimitus vastaa digitaalisesta strategiasta sekä www.norden.org -sivuston, sosiaalisen median sivujen ja videojulkaisujen toiminnasta ja kehittämisestä. Toimituksessa työskentelee digitoimittaja, digiasiantuntija, web-kehittäjä sekä kolme opiskelija-avustajaa. Verkkosivuja koskevat kysymykset voi lähettää verkkotoimitukselle osoitteeseen webredaktionen@norden.org
  Siirry organisaatioon