Viestintäosasto (KOMM)

Osastolla työskentelee tiedottajia, verkkotoimituksen työntekijöitä, tulkkeja, kääntäjiä, julkaisutyöntekijöitä, projektityöntekijöitä, ylläpitäjiä ja opiskelija-avustajia, jotka huolehtivat yhdessä viestintäpäällikön kanssa Pohjoismaiden neuvoston ja Pohjoismaiden ministerineuvoston pitkän ja lyhyen aikavälin viestinnästä ja tiedotuksesta.

Information

Postiosoite

Ved Stranden 18
1061 Köpenhamn K

Contact
Puhelin
+45 33 96 02 00
Sähköposti

Content

    Persons
    Vanhempi erityisasiantuntija
    Erityisasiantuntija / kääntäminen ja tulkkaus
    News
    Funding opportunities