Viestintäosasto (KOMM)

Osastolla työskentelee tiedottajia, verkkotoimituksen työntekijöitä, tulkkeja, kääntäjiä, julkaisutyöntekijöitä, projektityöntekijöitä, ylläpitäjiä ja opiskelija-avustajia, jotka huolehtivat yhdessä viestintäpäällikön kanssa Pohjoismaiden neuvoston ja Pohjoismaiden ministerineuvoston pitkän ja lyhyen aikavälin viestinnästä ja tiedotuksesta.

Tietoja

Postiosoite

Ved Stranden 18
1061 Köpenhamn K

Ota yhteyttä
Puhelin
+45 33 96 02 00
Sähköposti

Sisältö

Vanhempi erityisasiantuntija/kääntäminen ja tulkkaus
Erityisasiantuntija / kääntäminen ja tulkkaus

Viestintäosasto (KOMM)

Julkaisuyksikkö
Julkaisuyksikkö on Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristön kustantamo. Julkaisemme vuosittain noin 200 nimikettä. Osa julkaisuista on tulosta Pohjoismaiden ministerineuvoston kokonaan tai osittain rahoittamista tutkimushankkeista. Osa taas on Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristön toimeksiannosta julkaistavia poliittisia ohjelmia, toimintasuunnitelmia, analyyseja ja vastaavia. Julkaisuyksikkö antaa sekä julkaisemiseen että Pohjoismaiden ministerineuvoston visuaaliseen ilmeeseen liittyvää ohjeistusta. Kaikki julkaisut ovat ladattavissa maksutta osoitteesta www.norden.org/NordPub.
Siirry organisaatioon
Käännös- ja tulkkausyksikkö

Käännös- ja tulkkausyksiköllä (Tolk) on päävastuu Pohjoismaiden neuvoston ja Pohjoismaiden ministerineuvoston käännös- ja tulkkauspalveluista. Yksikössä työskentelee neljä erityisasiantuntijaa ja koordinaattori.

Siirry organisaatioon
Verkkotoimitus
Verkkotoimitus vastaa digitaalisesta strategiasta sekä www.norden.org -sivuston, sosiaalisen median sivujen ja videojulkaisujen toiminnasta ja kehittämisestä. Toimituksessa työskentelee digitoimittaja, digiasiantuntija, web-kehittäjä sekä kolme opiskelija-avustajaa. Verkkosivuja koskevat kysymykset voi lähettää verkkotoimitukselle osoitteeseen webredaktionen@norden.org
Siirry organisaatioon