Viestintäosasto (KOMM)

Osastolla työskentelee tiedottajia, verkkotoimituksen työntekijöitä, tulkkeja, kääntäjiä, julkaisutyöntekijöitä, projektityöntekijöitä, ylläpitäjiä ja opiskelija-avustajia, jotka huolehtivat yhdessä viestintäpäällikön kanssa Pohjoismaiden neuvoston ja Pohjoismaiden ministerineuvoston pitkän ja lyhyen aikavälin viestinnästä ja tiedotuksesta.

Tietoja

Postiosoite

Ved Stranden 18
1061 Köpenhamn K

Ota yhteyttä
Puhelin
+45 33 96 02 00
Sähköposti

Sisältö

Vanhempi erityisasiantuntija/kääntäminen ja tulkkaus
Erityisasiantuntija / kääntäminen ja tulkkaus

Viestintäosasto (KOMM)

Julkaisuyksikkö
Julkaisuyksikkö on Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristön kustantamo. Julkaisemme vuosittain noin 180 nimikettä, joista noin puolet on poliittista päätöksentekoa pohjustavia hankeraportteja (TemaNord-sarja) ja puolet poliittisia julkaisuja (ANP-sarja). Julkaisuyksikkö antaa sekä julkaisemiseen että Pohjoismaiden ministerineuvoston visuaaliseen ilmeeseen liittyvää ohjeistusta. Kaikki julkaisut ovat ladattavissa maksutta osoitteesta www.norden.org/NordPub.
Siirry organisaatioon
Käännös- ja tulkkausyksikkö
Käännös- ja tulkkausyksiköllä (Tolk) on päävastuu Pohjoismaiden neuvoston ja Pohjoismaiden ministerineuvoston käännös- ja tulkkauspalveluista. Yksikössä työskentelee viisi erityisasiantuntijaa ja yksi opiskelija-avustaja.
Siirry organisaatioon
Verkkotoimitus
Verkkotoimitus vastaa digitaalisesta strategiasta sekä www.norden.org -sivuston, sosiaalisen median sivujen ja videojulkaisujen toiminnasta ja kehittämisestä. Toimituksessa työskentelee digitoimittaja, digiasiantuntija, web-kehittäjä sekä kolme opiskelija-avustajaa. Verkkosivuja koskevat kysymykset voi lähettää verkkotoimitukselle osoitteeseen webredaktionen@norden.org
Siirry organisaatioon