Kommunikationsavdelningen (KOMM)

På avdelningen finns informatörer, webbmedarbetare, tolkar, översättare, publikationsmedarbetare, projektanställda, administratörer och studentmedarbetare som tillsammans med kommunikationschefen har hand om både det långsiktiga och det dagliga kommunikations- och informationsarbetet i Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet.

Information

Postadress

Ved Stranden 18
1061 Köpenhamn K

Contact
Phone
+45 33 96 02 00

Content

    Persons
    Rådgivare/Tolkning och översättning
    News
    Information