Kommunikationsavdelningen (KOMM)

På avdelningen finns informatörer, webbmedarbetare, tolkar, översättare, publikationsmedarbetare, projektanställda, administratörer och studentmedarbetare som tillsammans med kommunikationschefen tar hand om både det långsiktiga och det dagliga kommunikations- och informationsarbetet i Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet.

Information

Postadress

Ved Stranden 18 1061 Köpenhamn K

Kontakt
Telefon
+45 33 96 02 00

Innehåll

Kommunikationsavdelningen (KOMM)

Publikationsenheten
Publikationsenheten är förlaget för Nordiska ministerrådets sekretariat. Vi ger årligen ut omkring 180 publikationer, som fördelar sig i stort sett lika mellan projektrapporter, som kan utgöra grund för politiska beslut (serien TemaNord) och publikationer, som kommunicerar politiska budskap (serien ANP). Publikationsenheten ger råd både om publicering och om Nordiska ministerrådets visuella identitet. Alla publikationer kan laddas ner gratis från www.norden.org/NordPub.
Gå till organisation
Tolknings- och översättningsenheten
Tolknings- och översättningsenheten (Tolk) har huvudansvaret för översättnings- och tolkningstjänster, såväl vid Nordiska ministerrådet som Nordiska rådet. Enheten består av fem rådgivare och en studentmedarbetare.
Gå till organisation
Webbredaktionen
Webbredaktionen har ansvaret för den dagliga driften av och för att utveckla www.norden.org, sociala medier och video. Redaktionen består av en webbredaktör, en webbmedarbetare, en webbutvecklare och tre studenter.
Gå till organisation

Personer

Rådgivare/Tolkning och översättning