Houkuttelevat ammatilliset koulutukset Pohjoismaissa

Tietoja

Julkaisupäivämäärä
Kuvaus
Pohjoismaissa liian harva valitsee ammattikoulutuksen. Eri puolilla Pohjoismaita on jo nyt pulaa ammattikoulutetusta työvoimasta, ja haasteet vain kasvavat, mikäli kehitys jatkuu tämänkaltaisena. Pohjoismaiden neuvosto halusi siksi toteuttaa hankkeen, jonka pääkohdat ovat seuraavat:Miten pohjoismainen yhteistyö voi auttaa ratkaisemaan tärkeimpiä alakohtaisia esteitä, jotka liittyvät ammattikoulutuksen saaneiden henkilöiden työskentelyyn toisessa Pohjoismaassa?Miten pohjoismaisen yhteistyön avulla saataisiin aikaisempaa useammat pohjoismaiset nuoret hakeutumaan ammattikoulutukseen?Pohjoismaiden neuvosto päätti vuoden 2021 loppupuolella käynnistää asian selvittämiseksi hankkeen, jossa keskeiset toimijat koottiin yhteiseen ajatushautomoon.Ajatushautomo kokoontui viidesti ensimmäisen puolen vuoden aikana vuonna 2022, minkä jälkeen ryhmän suosituksista laadittiin valkoinen kirja (white paper).
Julkaisunumero
2022:029