Miten pakolaistaustaiset nuoret voivat pohjoismaisissa hyvinvointivaltioissa? Coming of Age in Exile – CAGE

Tietoja

Publish date
Abstract
Kaikilla Pohjoismailla on kerättynä erinomaista aineistoa pakolaislasten ja -nuorten tilanteesta. Tämä luo ainutlaatuisia mahdollisuuksia vertailla ja ymmärtää paremmin kunkin maan sosioekonomisen tilanteen ja nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen välisiä yhteyksiä. CAGE-hankkeessa tutkittiin pakolaisnuorten eriarvoisuutta koulutuksessa, työmarkkinoille osallistumisessa ja terveydessä heidän nuoruusvuosiensa aikana. Lisäksi selvitettiin, miten nämä eriarvoisuudet linkittyvät kansalliseen maahanmuuttopolitiikkaan ja sen kontekstiin.
Publication number
2021:055