Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL)

NVLs målsætning er at fremme livslang læring i Norden. NVL fokuserer på tværsektorielt samarbejde inden for Nordisk Ministerråds prioriterede indsatsområder. NVL støtter netværk og organiserer nordiske møder for erfaringsudveksling og læring.

Information

Postiosoite

Antra Carlsen
Hovedkoordinator
T: +45 87 55 18 08

VIA University College
Hedeager 2
DK-8200 Aarhus N

Contact
Phone
+45 87 55 18 08
Email