Þetta innihald er ekki til á því tungumáli sem þú hefur valið, því sýnum við innihaldið á Danska.

Om Nordisk metodikkomité for næringsmidler (NMKL)

NMKL består av mikrobiologer, kjemikere, og statistikere fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Medlemmene er eksperter og representerer næringsmiddelmyndigheter, næringsmiddelindustri, akkrediteringsorganisasjoner og vitenskapelige fagmiljøer.

NMKL utarbeider analysemetoder, veiledninger, arrangerer kurs/seminarer, driver internasjonal påvirkning innen næringsmiddelanalyseområde og er et nettverk for nordiske næringsmiddelanalytere.