Begränsade möjligheter för svenska läkare att genomföra sin allmäntjänstgöring på Åland

Sedan nittiotalet har det varit möjligt för läkare att göra sin allmäntjänstgöring på Åland för att få svensk läkarlegitimation.

Information

Serienummer
17-014
Berörda/drabbade länder
Sverige
Åland
Kategori
Utbildning
Vilket land kan lösa problemet?
Norden
Status
Löst
Prioriterat av gränshinderrådet
Nej

För att få svensk läkarlegitimation krävs att den som har en läkarexamen gör minst 18 månaders allmäntjänstgöring. Möjligheten att genomföra sådan allmäntjänstgöring i annat land har hittills inte varit reglerad. Sedan nittiotalet har allmäntjänstgöring för svensk läkarlegitimation kunnat fullgöras på Åland. I det reviderade yrkeskvalifikationsdirektivet (EU-direktiv 2005/36, ändringsakt 2013/55) har införts möjligheter för yrkesutövare i reglerade yrken att tillgodoräkna sig praktisk tjänstgöring i ett annat EU eller EES-land. Enligt direktivet kan medlemsländerna dock fastställa en rimlig begränsning av den del av yrkespraktiken som kan genomföras utomlands.

I Sverige har Socialstyrelsen beslutat att högst nio månader av den minst 18 månader långa allmäntjänstgöring som krävs för att få svensk läkarlegitimation kan genomföras i ett annat EU- eller EESland. Socialstyrelsen har även beslutat att placeringar inom allmänmedicin och psykiatri, som är obligatoriska moment i allmäntjänstgöringen, ska genomföras i Sverige för att allmäntjänstgörande läkare ska kunna förvärva nödvändiga kunskaper och kompetens om svenska lagar och förhållanden genom klinisk erfarenhet.

Vem berörs av problemet?

Detta gränshinder påverkade den som har en läkarexamen och vill göra den allmäntjänstgöring som krävs för att få en svensk läkarlegitimation. Hindret påverkade även sjukvården i Åland som miste allmäntjänstgörande läkare från Sverige. Utöver detta är AT-tjänstgöringen en viktig form av samarbete mellan hälsovården i Sverige och Åland då Åland fungerar som en utbildningsplats.