Flytt med fordon för personer med funktionsnedsättning

Reglerna för att ta med sig fordon vid flytt över gränsen för personer med fordon som hjälpmedel eller fordon som anskaffats eller anpassats med hjälp av bilstöd ser olika ut i de nordiska länderna

Information

Serienummer
14-102
Berörda/drabbade länder
Danmark
Finland
Island
Norge
Sverige
Åland
Kategori
Social och hälsa
Status
Olöst
Prioriterat av gränshinderrådet
Ja

Vem som ger stöd för anskaffning, villkoren för rätt till stöd, vilket stöd som ges och hur stor del av kostnaderna som täcks varierar mellan länderna. Detta innebär att en person med funktionsnedsättning som har rätt till stöd för anskaffning, uppgradering och underhåll av fordon i ett land, inte nödvändigtvis har sådan rätt i ett annat land.

Finland, Island och Sverige har i huvudsak samma regler för flytt med fordon som används som hjälpmedel eller fordon som anskaffats av eller anpassats till en person med funktionsnedsättning som för flytt med andra fordon. Samma regler gäller vid flytt till annat land oavsett vilket fordon det är. En person kan ta med sitt fordon vid flytt till annat land, men efter flytten måste man, oavsett besiktiga och registrera fordonet enligt reglerna i inflyttningslandet. Efter flytten har man inte rätt till stöd för nya anpassningar. och liknande från utflyttningslandet, utan måste följa regelverk och ordningar i det nya bosättningslandet.

I dansk lagstiftning skiljer man mellan bilar till personer med funktionsnedsättning och andra fordon, till exempel mopeder, som fungerar som hjälpmedel.

Villkor som är knutna till egenbetalning för fordonet, eller till avbetalning av lån beviljat för anskaffning av det kan göra det svårt att exportera fordonet, speciellt i Danmark, Island och Norge. Nivån på avgifter vid import, besiktning och registrering av fordon varierar mellan länderna. Detta kan ha betydelse för om det är ekonomiskt fördelaktigt att ta med fordon från ett annat land, eller om det är förmånligare att ansöka om stöd till ett nytt efter flyttningen.

Gränshindret motsvaras av nr A6 i rapporten "Gränshinder i Norden på social- och arbetsmarknadsområdet" (Nord 2012:002).

Förslag till lösning

En nordisk expertgrupp anser i rapporten Nord 2012:002 att det är viktigt med god information om regelverket till enskilda, så att de ska kunna planera inför en flytt. Expertgruppen anser att en ändring av nationella regler som hindrar eller försvårar export av fordon som används som hjälpmedel eller fordon som anskaffats eller anpassats till en person med funktionsnedsättning skulle kunna övervägas. En möjlighet till tidsbegränsad användning i ett annat land än utflyttningslandet, i kombination med kortare handläggningstid för ansökan om stöd till inköp av nytt fordon i inflyttningslandet, skulle kunna förenkla processen när det inte är möjligt eller önskvärt att ta med sig fordonet i samband med flytten.

Senast granskad av
Social- og ældreministeriet DK 16.11.2022 / Social-och hälsovårdsministeriet FI 07.10.2022 / Socialdepartementet SE 26.09.2022 / IS 21.11.2022 / AX 15.10.2020 / Arbeids- og inkluderingsdepartementet NO 06.09.2022
Contact information